Unitat didàctica

Títol: ELS POLÍGONS.

Nivell Educatiu: Segon de cicle superior (5è i 6è Primària)

Temps: Primer trimestre curs ( una hora a la setmana per cada curs.)

Objectius didàctics:

 1. Distingir de manera correcta les formes bàsiques en espai.

 2. Enumerar  les línies en espai.

 3. Destriar en polígon o no polígon de qualsevol forma en espai.

 4. Classificar de manera correcta les classes de triangles:

  1. a) Segons la mesura dels costats.

  2. b) Segons els angles interiors.

 5. Resoldre el número de graus dels angles interiors d’un triangle.

 6. Calcular sense equivocar-se el perímetre de qualsevol triangle.

 7. Calcular sense error l’àrea dels triangles aplicant la fórmula: base i alçada.

 8. Dir de manera correcta el nom de qualsevol polígon que tingui menys de onze costats.

 9. Destriar els quadrilàters paral.lograms  amb el seu nom sense equivocar-se.

 10. Identificar sense error els no paral.lograms.

 11. Calcular de manera correcta el perímetre de qualsevol polígon.

 12. Calcular l’àrea sense error d’un paral.lelogram. (Aplicar la fórmula a cada figura).

 13. Resoldre sense equivocar-se el perímetre i l’àrea d’objectes de l’escola senzills: llibreta, taula, porta, finestra, rajola, pissarra…..

 14. Redactar les diferències entre polígons regulars i irregulars.

 15. Dibuixar quatre polígons regulars i quatre  d’ irregulars amb els respectius noms.

 16. Calcular sense error els angles interiors de qualsevol quadrilàter.

Criteris i sistemes d’avaluació:

 • Assolir els objectius proposats: Treball individual (llibreta de classe i clic).
 • Observació directa de la seva participació.
 • Confeccionar un mural per a classificar els polígons
 • Solucionar problemes de perímetres i àrees.
 • Valorar l’ interès en la seva tasca.

Activitats proposades.

 1. GRUP CLASSE: Explicació general dels conceptes en la PDI. Programa Polígons. Notebook i triangles.notebook. Un alumne realitza els exercicis, els demés ho fan de manera individual a la seva llibreta de classe.

 2. PETIT GRUP: Dibuixar polígons amb un programa dibuix (paint). Retallar i classifica`ls.

 3. INDIVIDUAL: Amb l’ajut del mestre cercar a internet el polígon triat, i amb l’audaciti posar-li el nom: Col.lex. Calcular perímetres: (programa JAVA). Programa Clic (activitats de reforç). Mesurar objectes reals de l’aula: calcular l’àrea i perímetre.

Educació inclusiva:

L’aula disposa d’una PDI (amb el seu ordinador) i un altre ordinador ambdós connectats en xarxa a la resta del centre.

En aquesta unitat didàctica es treballa amb els programes: notebook, clic, col.lex i java.

Es fa servir internet per a cercar polígons i cada alumne disposa d’un arxiu a l’ordinador de l’aula per desar les seves cerques, així com la gravació amb el programa audaciti.

Per regla general a la PDI es treballa en gran grup i es fa servir l’altre per a treball individual i de reforç.

 

Llicència: Lliure i pública.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *