Erupcions volcàniques en temps real

El dia 19 de març del 2021 va entrar en erupció el volcà Geldingadalur (o Fagradalsfjall, he llegit els dos noms). L’erupció està situada molt a prop de la capital d’Islàndia, Reykjavík.

Les meravelles de la tecnologia (però a vegades no el temps meteorològic) ens permeten poder observar l’erupció en temps real gràcies a una de les múltiples càmeres web instal·lades en territori islandès. Seguiu-la en aquest enllaç!

L’escorrentia superficial

Molts fenòmens geològics només es poden observar a la natura. L’escorrentia superficial, però, és fàcilment observable en un entorn urbà quan plou.

En el següent vídeo s’observa com l’aigua es desplaça pel pati de l’Ins Manuel de Cabanyes. Segons la intensitat de la pluja, aquesta aigua pot arrossegar fulles, partícules de mida argila i fins i tot detritus més grans! La capacitat de transport de l’aigua depèn de la velocitat d’aquesta, que és directament proporcional al cabal d’aquesta i el pendent per on circula.

Aquí comença el mar

Ahir, dijous 24 de febrer del 2021, es va començar a executar, a la ciutat de Vilanova i la Geltrú el projecte “Aquí comença el mar”.

Aquest projecte està emmarcat dins del Servei Comunitari que han de realitzar l’alumnat d’ESO. Concretament, és un projecte de col·laboració entre la regidoria d’urbanisme i l’INS Manuel de Cabanyes que va iniciar-se el curs 2019-20, però que no va poder tancar-se a causa de la covid19.

L’objectiu del projecte és conscienciar a la ciutadania que les deixalles que es llencen als embornals arriben fins al mar. Això és així perquè, malgrat que la cuitat de Vilanova i la Geltrú té depuradora, aquesta no pot tractar tota l’aigua que circula per les clavegueres els dies de pluja.

Enllaç a la nota de premsa de l’ajuntament

L’estratificació de l’aigua de l’oceà

Les diferències de densitat causades per la salinitat i/o la temperatura de l’aigua causen el seu moviment. Aquest moviment és molt important per l’equilibri tèrmic del planeta i per la mobilització de nutrients.

En el vídeo, s’observa com l’aigua freda de color vermell tendeix a descendir.

 

L’escalfament global conduirà a l’estratificació de l’aigua, que vol dir que la columna d’aigua de l’oceà s’organitzarà per capes: la superior, calenta i cada vegada més calenta; i la inferior, freda i cada vegada més freda.

Vaig aprendre aquesta experiència d’unes companyes del màster de professora. Gràcies!

L’aire calent puja

L’aire calent tendeix a pujar perquè és menys dens que l’aire fred que té per sobre. En aquesta premissa es basa la dinàmica atmosfèrica, que regeix el temps atmosfèric o meteorològic.

Aquest moviment també és present en el nostre entorn quotidià i regeix per exemple la distribució dels radiadors. En aquest vídeo es pot observar com l’aire que és escalfat pel radiador es mou verticalment cap amunt.