Damián

 Comic amb canva

Treball de fotos amb canva

 

1-En primer joc vaig buscar fotos meves sobre quant era petit i de la meva evolució.

2-A continuació vaig a canva.com i vaig treure una plantilla.

3-Vaig posar les meves fotos i finalment el vaig descarregar i el vaig posar al bolc del grup Cooperatiu.

Go to Top