Dossiers vacances i recuperacions curs 2017-18

Indicacions generals:

    • Heu de presentar els exercicis de manera clara i neta en un quadern o dossier
    • Heu de presentar els càlculs i els raonaments, quan n’hi hagi, que us han portat a la solució dels exercicis i problemes.
    • Els alumnes que heu de recuperar la matèria, heu de lliurar el dossier el dia 5 de setembre, com a requisit per poder fer l’examen. Aquest treball junt amb un resultat positiu de la prova escrita permetran recuperar la matèria

Dossier estiu 1r A, B i C

Dossier Estiu 1D

Deures estiu 2n A-B

Dossier Estiu 2n C

Dossier Estiu 2n D

Dossier estiu 3r A

Dossier estiu 3r B-C

Dossier recuperacio 4t A i B