Temes i instruccions per el dossier

leyendo

TEMES DEL DOSSIER:

Primer tema (HA D’ESTAR ACABAT EL 09-04-2020)

Segon tema (HA D’ESTAR ACABAT EL 23-04-2020)

Tercer tema (HA D’ESTAR ACABAT EL 07-05-2020)

Quart tema (HA D’ESTAR ACABAT EL 17-05-2020)

Cinquè tema (bloc) (HA D’ESTAR ACABAT EL 07-06-2020)ciutadania

INSTRUCCIONS:

El dossier de Ciutadania ÉS UN TREBALL INDIVIDUAL (no s’acceptaran dossiers iguals o copiats dels companys)  i ha de contenir els quatre temes que teniu abaix, el cinquè  tema no va al dossier, és el tema per fer el bloc de la ONG.

Recordeu que la correcció ortogràfica,  de sintaxis i d’expressió rebran una nota.

El dossier ha detenir  format   .doc o bé  .rtf CAP ALTRE FORMAT  S’ACCEPTARÀ.

El dossier s’ha d’enviar amb el nom al fitxer (tal i com hem explicat a classe):

El meu nom. Dossier de ciutadania. 3B.doc

Tot document  amb format diferent  serà esborrat i l’alumne obtindrà de nota un 0

No seguir les instruccions pot fer suspendre la matèria.

EL DOSSIER HA DE TENIR LA SEGÜENT ESTRUCTURA:

*Portada: Amb títol de la màteria, nom i cognom de l’alumne, curs i grup.

*Un índex (num. de pàgina i contingut)

*Format coherent i cohesionat

L’aspecte del dossier rebrà també nota.

L’HEU D’ENVIAR A L’ADREÇA DE CORREU DE gmail (teniu un accés directe a la columna de la dreta)

TENIU DE PLAÇ FINS EL DIA 17-6-2020.  NO S’ACCETARÀ CAP DOSSIER ENTREGAT FORA DEL PLAÇ

Comments are closed.