Anem a crear!!!!!!!

Què es un enginyer?
La paraula «enginyer» deriva de les arrels llatines ingeniare (‘planejar’, ‘elaborar’, ‘idear’, ‘arreglar’) i ingenium (‘intel·ligència’, ‘creativitat’).

Els enginyers tenen fonaments de ciències aplicades, i el seu treball en recerca i desenvolupament és diferent que el que duen a terme els científics, els quals fan recerca bàsica.

La feina dels enginyers forma l’enllaç entre les descobertes científics i les seves aplicacions subseqüents a les necessitats humanes i la qualitat de vida.