DIETA MEDITERRÀNIA

A partir de tota la informació que heu obtingut sabríeu elaborar en grups un MENÚ EQUILIBRAT I ECOLÒGIC per una dieta d’un dia per a nois i noies de 15 anys en què hi hagi un mínim de 4 àpats?

Ben segur que sí!!

Després realitzarem l’exposició oral de cada menú a la resta dels vostres companys. Entre tots mirarem si és possible millorar el menú que hem preparat.

ALIMENTACIÓ I SOSTENIBILITAT

CONTESTEU EN GRUP LES SEGÜENTS QÜESTIONS I POSTERIORMENT REALITZEU UN DEBAT A CLASSE

  1. Comenta breument el resultat obtingut al qüestionari sobre la petjada ecològica.
  2. Creus que podem continuar amb els mateixos hàbits de consum de cara al futur?
  3. Creus que el resultat del qüestionari és igual per a tots els països del món? Per què?
  4. Com pots relacionar els termes alimentació i globalització. Explica-ho raonadament
  5. Realitza una llista de 10 accions que s’haurien de dur a terme per a contribuir a tenir una alimentació  més sostenible amb l’entorn.

ACTIVITATS PIRÀMIDE ALIMENTS

Després de veure els vídeos sobre la roda i piràmide dels aliments:

1a part: buscar informació sobre:

  1. PIRÀMIDE NUTRICIONAL
  2. RODA ALIMENTS
  3. ALIMENTS ECOLÒGICS
  4. ALIMENTS TRANSGÈNICS
  5. ADDITIUS ALIMENTARIS

2a part: Exposició oral d’un concepte dels 5 anteriors treballats per grup i realització d’un mural en cartolina sobre la piràmide dels aliments. El penjarem a classe. Ànim i endavant!!!