La cara lletja de la vida, una vaca cega

La lectura atenta de “La vaca cega” de Joan Maragall ens porten a pensar sobre algunes de les coses que suggereix el poema.

La vaca cega

Topant de cap en una i altra soca,
avançant d’esma pel camí de l’aigua,
se’n ve la vaca tota sola. És cega.

D’un cop de roc llançat amb massa traça,
el vailet va buidar-li un ull, i en l’altre
se li ha posat un tel: la vaca és cega.

Ve a abeurar-se a la font com ans solia,
mes no amb el ferm posat d’altres vegades
ni amb ses companyes, no: ve tota sola.

Ses companyes, pels cingles, per les comes,
pel silenci dels prats i en la ribera,
fan dringar l’esquellot, mentres pasturen
l’herba fresca a l’atzar… Ella cauria.

Topa de morro en l’esmolada pica
i recula afrontada… Però torna,
i baixa el cap a l’aigua i beu calmosa.

Beu poc, sens gaire set. Després aixeca
al cel, enorme, l’embanyada testa
amb un gran gesto tràgic; parpelleja
damunt les mortes nines, i se’n torna
orfe de llum sota del sol que crema,
vacil·lant pels camins inoblidables,
brandant llànguidament la llarga cua.

Els artistes del romanticisme

Els artistes dels romanticisme van transmetre un model d’actitud davant la vida d’apassionament: davant l’amor, la guerra, la fe, els principis… Els uns perquè creaven personatges amb aquestes característiques, els altres perquè van portar la pròpia vida al límit.

Walter Scott, l’autor d’Ivanhoe, per exemple, deia que «La venjança és el menjar més saborós condimentat a l’infern», acceptant la venjança com a part normal de la vida social. I sobre l’amor deia:  «La rosa és més bella amb la rosada del matí, i l’amor és més formós  humitejat amb llàgrimes», donant per fet, que al costat de l’amor hi ha d’haver el patiment.

Goethe, escriptor, poeta i científic va crear el seu personatge enamorat a l’obra Werther, que va acabar suïcidant-se per una relació impossible. El mateix Goethe de gran va dir al seu secretari: “Tot el que és clàssic és sa; tot el què és romàntic és malaltís”.

Quines coses ens convenen superar del romanticisme a l’època actual? Hi ha alguna característica del romanticisme que pugui ser bona de mantenir?

Podeu amplira la informació a: Goethe, i a: Frases de Scott

Pàgina sobre la Renaixença: La Renaixença

Goethe pintat per Tischbein.

Els connectors textuals

En els textos és important d’usar els connectors correctament.
 • Per introduir un tema
  • L’objectiu principal de…
  • Ens proposem d’exposar…
  • Aquest escrit / informe / document tracta de…
  • Us adrecem aquest escrit per…
 • Per encetar un tema nou
  • Respecte de X…
  • Pel que fa a X…
  • Quant a X…
  • Sobre (la qüestió de)…
  • Un altre punt és…
  • El punt següent tracta de…
 • Per marcar l’ordre
  • Primer, / Primerament, / En primer lloc, / D’entrada,
  • Segon, / En segon lloc,
  • Tercer, / En tercer lloc,
  • En darrer lloc, / Finalment, / Per acabar, / En últim terme,
 • Per fer distincions
  • D’una banda, / Per un costat,
  • De l’altra, / Per l’altre,
  • D’altra banda, / Altrament,
 • Per continuar sobre un mateix punt
  • A més a més, / A més, / Tanmateix,
  • Després / Tot seguit / Així mateix,
 • Per posar èmfasi en un punt
  • És a dir, / Això és, / Igualment,
  • En altres paraules, / Dit d’una altra manera,
  • Tal com s’ha dit, / Cal tornar a dir que… / S’ha de tenir en compte que…
  • El més important és… / La idea central és… / Convé ressaltar que…
  • Val la pena dir que… / Cal insistir que…
 • Per posar exemples
  • Per exemple, / Un bon exemple d’això és… / N’és un bon exemple…
  • Es pot exemplificar… / Com a exemple…
  • En particular, / En concret, / Com ara… / En el cas de… / Una bona mostra…
 • Per resumir
  • En resum, / Resumint el que… / Recollint el més important…
  • Breument, / En poques paraules, / D’una forma breu…
  • En conjunt, / Globalment,
 • Per acabar
  • En conclusió, / En definitiva, / En conseqüència, / Així doncs,
  • Per concloure, / Per acabar, / Finalment,
  • La forma per últim és incorrecta.Per últim, analitzem l’abast de les investigacions…
   Finalment, analitzem l’abast de les investigacions…

Com millorar un text argumentatiu?

Un text argumentatiu presenta arguments o raons a favor d’una idea principal (o tesi). Per redactar un text argumentatiu, cal que en primer lloc quedi ben clar quin és el tema que es tracta i tot seguit quina tesi es defensa. Després cal presentar els arguments de manera clara i ordenada. Finalment s’acaba amb una conclusió que reforça la tesi plantejada al principi.

Correcció de textos argumentatius

Llengua catalana 4t d'ESO