Daily Archives: 1 novembre 2009

(10) És important el materialisme?

En una societat materialista com la nostra, on només ets el que tens i on ens imposen tots els dies alguna cosa nova. Tothom proposa consumir sense pensar i viure en un món virtual. Nosaltres no ens adonem i no valorem el que és més important: que els objectes materials no es poden donar la felicitat.Vivim a través de l’ordinador o de la realitat virtual? (José T.)

ordenador

(4) La llum de la saviesa.

Quina llum és guiarà cap el camí de la saviesa? La llum de l’esperit o la llum del sentiments? (Fernando B.)

la llum de la saviesa


El coneixement del pensament humà es basa en l’estudi del comportament en tots els seus aspectes i en les reflexions que podem fer d’aquestes experiències. De vegades ens trobem perduts i una llum ens retorna al camí del saber.