Category Archives: General

Examen 3er A-18 de març

Aqui teniu el sol·lucionari al document que vam treballar el dijous. No necessiteu aprendre les definicions tal i com estan citades aqui si n’heu fet una versió amb les vostres paraules.

Recordeu que també entrarà a l’examen el quadre del concert per solista i el de l’òpera, que vam fer a classe i quatre audicions, que també hem fet a classe.

Sort!!


PREGUNTES DE PREPARACIÓ EXAMEN MÚSICA RENAIXEMENT-BARROC I CLASSICISME 3A

1.-Classifica els gèneres següents en Música del RENAIXEMENT-BARROC-CLASSSICISME.

Motet

RE-BA

Ensalada

RE

Concert

CLA-BA

Pavana

RE

Ricercare

RE

Quartet

CLA

Simfonia

CLA

Tourdion

RE

Preludi

BA

Òpera

BA-CLA

Saltarello

RE

Partita

BA

Sonata

CLA

Cantata

BA

Tientos

RE

Madrigal

BA

Oratori

BA

Missa

RE-BA-CLA

Chanson

RE

Suite

BA

2.-Quina textura neix durant l’època del Barroc? En què consisteix?

La melodía acompanyada. És una línea horitzontal amb la melodía principal, i un acompanyament per sota, per tal que s’entengui el texte.

3.-Què és un oratori i quines són les seves característiques? Quina diferència tenen respecte l’Òpera?

Una obra religiosa extensa que no s’escenifica però que il·lustra un passatge religiós. Utilitza orquestra, cor i solistes. L’òpera sí que s’escenifica i no és religiosa.

4.-Què és el virtuosisme?A quin gènere apareix?

És mostrar una habilitat tècnica excepcional a l’hora de tocar, una interpretació brillant. Afavorirà la professionalització del músic. Sobretot al Concert per solista, que és on es pot lluir més l’instrumentista i a l’òpera el cantant.

5.-Què passa amb la música instrumental a l’època del Barroc?

-Assoleix la mateixa importancia que la música vocal.

-Sorgeixen noves formes.

-L’orquestra apareix com un conjunt estructurat d’instruments,

agrupats per famílies.

– Es detalla per primer cop l’instrument pel que es compón la

partitura.

– Es perfecciona la construcció d’instruments.

6.-Digues les característiques d’un concert.

-És una forma instrumental de tres o Quatre moviments contrastats. El primer és ràpid i alegre; El segon és trist i lent; El tercer és més ràpid i alegre.

-S’interpreta amb una orquestra i instruments solistes.

7.-Com és el ritme en el Barroc?

El ritme és mecànic amb una pulsació regular, accentuació ordenada i patrons rítmics repetitius.

8.-Com són les melodies en el Barroc?

Les melodies són llargues, ornamentades i fluïdes.

9.-Què és una Suite?

És una col·lecció de danses tocades a la manera de concert.

10.-Cita tres compositors i una obra de cadascú del Barroc.

J.S. Bach- Missa en SI menor//Tocata i fuga en re menor.

G. F. Händel-El Messies

A. Vivaldi- Les Quatre Estacions

11.-Quins són els ideals filosòfics, polítics i musicals del Classicisme. Quins esdeveniments pots destacar?

Il.lustració, que promou l’ideal d’igualtat i benestar a través de l’educació i el coneixement. La Revolució Francesa.

12.-Quins gèneres perviuen del Barroc en el Classicisme?

El Concert per Solista, l’òpera, missa, i l’oratori.

13.-Què és una forma Sonata i a quins gèneres la trobem

És una forma especial d’estructurar el primer moviment amb una exposició (A-B), desenvolupament i reexposició (A-B). Apareix al primer moviment d’una Sonata (composició per a un o dos solistes), d’un Quartet (2violins, 1 viola, 1 violoncel), una simfonia (obra per a orquestra) o d’un concert.

14.-Què és un tema amb variacions i en quina obra l’hem escoltat.

Forma on apareix una melodia principal que canvia en durada, timbre i alçada. Simfonia de la Sorpresa de F. J. Haydn.

15.-Quines diferències hi ha entre l’òpera Barroca i la Clàssica.

Durant el classicisme el canvi a la societat fa que s’acostin els temes al públic i no es tractin tants temes de mitologia. El públic serà la burgesia i no l’aristocràcia. Els personatges són més naturals i l’escenografia també. No hi ha tant virtuosisme sense justificar.

16.-Quin canvi hi ha en el paper del músic a partir de Mozart, com era Haydn per contra?

Fins a Mozart els compositors són servents de la cort o dels aristòcrates, per tant no tenen llibertat creativam, han d’acompanyar els seus senyors allà on van, i no tenen cap dret sobre les obres que componen. Haydn encara segueix aquest esquema.

A partir de l’exemple de Mozart els compositors encara que treballin per encàrrec tindran llibertat creativa i no seran criats de ningú, encara que perdin estabilitat econòmica .

17.-Quin canvi de textura, de melodies i de ritmes apareix al classicisme.

Les melodies són simètriques sense ornaments, equilibrades, i amb predomini de tonalitats majors. Els ritmes també són molt estables

Les textures són més lleugeres que en el Barroc, més melodia acompanyada que contrapunt. Desapareix el baix continu, s’imposa el piano i l’orquestra creix.

18.- Cita tres compositors i una obra de cadascú del Classicisme.

W.A.Mozart- Requiem//Simfonia 40//La flauta màgica

FJ. Haydn- Simfonia la Sorpresa

L. Boccherini-Tema amb variacions.

preguntes per a la preparació de l’examen 3er C


PREGUNTES DE PREPARACIÓ EXAMEN MÚSICA RENAIXEMENT-BARROC I CLASSICISME 3C

Aquestes 12 preguntes sortiran a l’examen, així que només has de preparar-les amb cura. SORT!!!

1.-Classifica els gèneres següents en Música del RENAIXEMENT-BARROC-CLASSSICISME.

Motet

Ensalada

Concert

Pavana

Ricercare

Quartet

Simfonia

Tourdion

Preludi

Òpera

Saltarello

Partita

Sonata

Cantata

Tientos

Madrigal

Oratori

Missa

Chanson

Suite

2.- Digues el nom d’ aquests instruments i col·local’s en el seu grup. 2p

Música Alta Música Baixa

—————————– ———————————

1.- 2.- 3.- 4.-

3.- De què tracten les cançons del Renaixement?

4.-Defineix amb les teves paraules:

Polifonia :

Homofonia:

5.- Què és un oratori i quines són les seves característiques? Quina diferència tenen respecte l’Òpera??

6.-Digues les característiques d’un concert.

7.- Què passa amb la música instrumental a l’època del Barroc?

8.- Què és el virtuosisme?A quin gènere apareix?

9.-Què és una forma Sonata i a quins gèneres la trobem

10.-Cita tres compositors i una obra de cadascú del Classicisme.

Cita tres compositors i una obra de cadascú del Barroc.

11.-Què és un tema amb variacions i en quina obra l’hem escoltat

12.-Quins són els ideals filosòfics, polítics i musicals del Classicisme. Quins esdeveniments pots destacar?

preguntes per la preparació de l’examen 3A

PREGUNTES DE PREPARACIÓ EXAMEN MÚSICA RENAIXEMENT-BARROC I CLASSICISME 3A

1.-Classifica els gèneres següents en Música del RENAIXEMENT-BARROC-CLASSSICISME.

Motet

Ensalada

Concert

Pavana

Ricercare

Quartet

Simfonia

Tourdion

Preludi

Òpera

Saltarello

Partita

Sonata

Cantata

Tientos

Madrigal

Oratori

Missa

Chanson

Suite

2.-Quina textura neix durant l’època del Barroc? En què consisteix?

3.-Què és un oratori i quines són les seves característiques? Quina diferència tenen respecte l’Òpera??

4.-Què és el virtuosisme?A quin gènere apareix?

5.-Què passa amb la música instrumental a l’època del Barroc?

6.-Digues les característiques d’un concert.

7.-Com és el ritme en el Barroc?

8.-Com són les melodies en el Barroc?

9.-Què és una Suite?

10.-Cita tres compositors i una obra de cadascú del Barroc.

11.-Quins són els ideals filosòfics, polítics i musicals del Classicisme. Quins esdeveniments pots destacar?

12.-Quins gèneres perviuen del Barroc en el Classicisme?

13.-Què és una forma Sonata i a quins gèneres la trobem

14.-Què és un tema amb variacions i en quina obra l’hem escoltat.

15.-Quines diferències hi ha entre l’òpera Barroca i la Clàssica.

16.-Quin canvi hi ha en el paper del músic a partir de Mozart, com era Haydn per contra?

17.-Quin canvi de textura, de melodies i de ritmes apareix al classicisme.

18.- Cita tres compositors i una obra de cadascú del Classicisme.

19.-Com és el ritme en el Classicisme?

20.-Com són les melodies en el Classicisme?