ANÀLISI DELS BLOCS

BLOC 1: La bitàcola del CEIP Drassanes: Aquest és un bloc de l’escola Drassanes. Hi engloba tots els cicles i d’altres espais de l’escola. Tot està mostrat en un índex. D’entrada sembla força interessant, hi ha forces articles de les diferents activitats que es fan dins de cada cicle. Ens explica a grans trets la vida de l’aula, aquelles activitats més destacades. Ho fa  a través d’imatges i escrits, en la majoria dels casos fets pels mestres, per tant destacaria la poca participació dels alumnes. Només en un dels espais de cultura, esports i moda sembla que hi ha escrits dels alumnes. Els alumnes més grans potser si que s’hi poden moure amb autonomia però per als petits potser caldria que és fes més ús de la imatge per tal de facilitar-ne la nevegació.  Hi ha espais per a fer comentaris i fomentar la participació però jo  no n’hi he trobat. Cal dir que no està gents actualitzada, sembla que quan es va iniciar va haver-hi molta participació  d’escrits però actualment quasi en cap apartat de l’índex hi ha articles que corresponguin a l’actualitat. No hi ha cap enllaç d’interès.

BLOC2. infanTic : Bloc d’educació infantil: Aquest bloc és el creat per l’equip de mestres d’eduacació infantil de l’escola Pau Romeva. Hi ha molta informació que se’ns mostra a través de vídeos, fotografies i arxius de so. Hi ha un ampli índex dividit pels diferents cursos que ens permet accedir ràpidament a la informació, i també dirigir-nos a l’activitat que ens interessa.  El bloc està actualitzat al dia,  s’hi pot veure perfectament la vida de l’aula a l’instant. És molt visual, cosa que fa que en una ullada ràpida es pugui accedir a la informació. Això facilitat l’accés als alumnes d’educació infantil. Hi manca la participació dels propis alumnes en l’eleboració dels post i també la participació de les famílies a través de comentaris, no n’hi he trobat.  Des del bloc es pot accedir al bloc de l’escola on hi ha tota la informació general de funcionament d’aquesta, informació adreçada a les famílies. També hi ha enllaços a d’altres blocs de l’escola com el de l’aula d’acollida i algun altre on hi ha recursos tant adreçats als infants com als adults.

Personalment, l’he trobat molt interessant i m’ha sorprès com n’està d’actualitzada. En faig una molt bona valoració per a tenir-la present de cara a fer-ne una.