Treballem les mates de segon d’ESO amb els alumnes de diversitat

Aquest dossier ens ajudarà a treballar les matemàtiques de segon d’ESO amb els alumnes que tenen un ritme més lent d’aprenentatge.

div2enters

ENTERS1 segon de diversitat

ENTERS22

2proporcionalitat-1

Algunes fitxes d’altres webs per treballar la proporcionalitat:

boproblemes_de_proporcionalitat_regla_de_tres1-1

boproporcionalitat

pastis

unnamed

tantspercent

Treballem els tants per cent:

tants-per-cent

estadistica-i-percentatges

Treballem les fraccions:

fraccions

Exercicis de fraccions extrets de la web toomates:     suma_de_fraccions_senzilles_1

Suma de fraccions senzilles:  fraccions-senzilles-suma

La funció de proporcionalitat directa:

funcio-de-proporcionalitat-directa

estudi de gràfics

competencis-basiques-graficsgrafics

Fem problemes de calcul mental proposats pels mateixos nois i noies:

exercicis-calcul-2-propossats-pels-nois-4

exercicis-calcul-1-propossat-pels-nois-3

problemes-proposats3

Fem dibuixos en uns eixos de coordenades:

representa-ens-uns-eixos-cartesians-els-seguents-punts-i-endevina-el-dibuix-que-amaguen

Potències:

segon-diversitatpotencies-1

definitiucomicpotencies

Àrees:

arees diversitat segoneso

areespoligons

pitagores3

FIGURES RODONES

Àlgebra

Àlgebra

historieta-equacions-1 (1)

 

Millorem l’estudi de la geometria a l’espai de segon de batxillerat

Els alumnes de segon de batxillerat de l’institut  Salvador Dalí han construït una maqueta per tal d’ajudar a comprendre els conceptes de la geometria a l’espai, no sempre fàcils.

Plans paral·lels, plans perpendiculars, rectes que s’encreuen, rectes paral·leles, rectes perpendiculars…

Hem elaborat un vídeo per tal de veure el que han realitzat.