comentari dels blocs vistos

El bloc que vull comentar s’anomena Bloc del curs de 6è del Ceip Lavinia. Aquest és un bloc col·lectiu d’aula que s’utilitza com a recurs per la tutoria de classe. Per tant, és un bloc utilitzat per tots els membres de la comunitat educativa escolar.

Aquest és un bloc que permet que els alumnes o tota persona que hi accedeixi pugui llegir textos i escriure algun comentari sobre aquell text llegit. No permet exposar temes treballats però si està format per la redacció de diferents notícies surgides a l’escola o d’actualitat nacional. També potencia la reflexió, el debat i el treball col·laboratiu.

No serveix per autoavaluació ni per l’estructuració d’idees i continguts. Però si que ajuda a integrar les competències TIC amb els hipervincles i elements multimèdia.

En resum podem dir que és un bloc interessant per poder portar a terme a l’escola i en concret l’aula perquè es poden treballar molts temes que ens serveixen de debat i reflexió.
http://laviniets.blogspot.com/