1r ESO

 

TEMA 2 DIBUIX TÈCNIC (II)

 


Recordatori: Comprar una fullola DIN-A3 o bé, 2 DIN-A4 (si no trobeu DIN-A3)

FEINA DE NADAL: Treballar les preguntes resum del tema 3 de la fotocòpia repartida per la professora. També la trobaràs al Moodle.

vistes

 (Ministerio d’Educació Instituto de Tecnologías educativas )

Activitats de repàs 3

 (Ed Teide, Tecnologia 1r d’ESO)

Activitats de síntesi 3

 (Ed Teide, Tecnologia 1r d’ESO)

😯 EXAMEN TEMA 3 : 1r D 19 de gener

TEMA 2 MATERIALS I ESTRIS DE DIBUIX

 

😯 EXAMEN TEMA 2 (Hores de taller): 1r D 5  i 8 novembre 1r E 15 i 16 novembre

IMPORTANT: Lliurar fotocòpia Resum del tema 2 el mateix dia de l’examen i la llibreta. Tots i totes heu de portar els estris de dibuix.

😀 Necessitem per fer projectes hora desdoblada: escaire, cartabó, transportador d’angles, compàs, llapis i goma

(Javier de Prada 2004)

Activitats de repàs 2

 (Ed Teide, Tecnologia 1r d’ESO)

Activitats de síntesi 2

 (Ed Teide, Tecnologia 1r d’ESO)

Lectura 2

 (Ed Teide, Tecnologia 1r d’ESO)

Com traçar paral·leles i perpendiculars?

 (Ed Teide, Tecnologia 1r d’ESO)

TEMA 1   EL PROCÉS TECNOLÒGIC

Activitats de consolidació 1

 (Ed Teide, Tecnologia 1r d’ESO)

Activitats  de repàs 1

 (Ed Teide, Tecnologia 1r d’ESO)

Activitats 1, 3 i 6: 1r D dimecres 22 setembre 1r E dilluns 27 setembre

Activitats de síntesi 1                     

 (Ed Teide, Tecnologia 1r d’ESO)

Síntesi guiada: 1r D dimecres 22 setembre 1r E dilluns 27 setembre

Lectura 1       (Ed Teide, Tecnologia 1r d’ESO)

Projecte de procés tecnològic:

“Per celebrar l’anniversari de la creació d’un museu faran una xerrada a càrrec d’un important arquitecte. La sala on es farà la xerrada és difícil de trobar. Cal senyalitzar el camí. Aplica les fases del procés tecnològic per resoldre aquest problema.”

Lliurament projecte:

1r D grup divendres: 17 setembre

1r D grup dilluns: 20 setembre

1r E grup dilluns: 20 setembre

1r E grup dimarts: 21 setembre

😯 EXAMEN TEMA 1: 1r D Canvi dia 6 octubre 1r E 4 octubre

IMPORTANT: Lliurar fotocòpia Resum del tema 1 el mateix dia de l’examen i la llibreta