Relació figura i fons (2)

La relació entre la figura i el fons pot ser de tres classes:

1. Per contrast: La figura sobresurt clarament del fons, s’hi retalla i és percebuda amb tota claredat.

contrast figura i fons

La figura es retalla perfectament del fons

 

Per unitat: Figura i fons tendeixen a fondre’s i a crear una certa unitat. Ja no percebem de forma tan clara què és figura i què és fons.

 

sol ixent de monet

La figura i el fons estan entrelligades en aquest quadre Claude Monet "Sol ixent"

 

Per Uniformisme: No hi ha cap distinció entre figura i fons. Tot l’espai es percep com un tot uniforme.

 

llambordes

En aquesta imatge és impossible distingir figura i fons pequè tot l'espai és uniforme

 

Relació de figura i fons (1)

Figura: És un element que existeix en un espai o camp visual (imatge que pot ser una fotografia, un quadre, etc.) destacant-se en la seva relació amb els demés elements que formen part del camp visual o imatge.

Fons: És tot allò que no es figura. És tot el conjunt d’elements secundaris que no formen part del centre d’atenció principal.

 

En la imatge podem distingir clarament la figura (centre d’atenció principal) del fons.

Llei de Semblança

La nostra ment agrupa els elements similars en una unitat. La semblança depèn de la forma, la grandària, el color i altres aspectes visuals dels elements. En l’exemple, tendim a percebre les pomes partides per la meitat com una unitat agrupada en diagonal.

Llei de Continuïtat

Els elements o formes que mantenen un patró o direcció tendeixen a agrupar-se junts, com a part d’un model. És a dir, percebre elements continus encara que estiguin interromputs entre si i que conformen una direcció a l’espai o una forma determinada. En la imatge, les formes més o menys similars conformen una direcció en l’espai.

 

Llei de la Proximitat

És l’agrupament d’elements que fa la nostra ment per raó de la distància entre aquests. Tenim a percebre com una unitat, els elements que estan propers. En l’exemple, tendim a veure dos grups d’agulles d’estendre per raó de la proximitat que existeix entre el grup de la dreta i l’allunyament de la de l’esquerre.

 

La percepció visual

És la facultad que tenim de reconèixer i distingir els estímuls visuals que ens són significatius o útlis, interpretant-los i associant-los amb experiències anteriors. La interpretació dels estímuls visuals té lloc al cervell i no pas als ulls on la retina en rep la impressió sensorial.

La percepció visual és imprescindible en el llenguatge visual perquè ens capacita per a comprendre com és la realitat visual que ens envolta, ensenyant-nos que per a entendre-la cal que la copsem amb una mirada molt especial, la mirada d’un artista visual (un dibuixant, un pintor, un fotògraf, un dissenyador, etc.)

Quan afirmem que veiem, no ens estem referint al mateix que mirar despreocupadament. Quan veiem ens fixem en les característiques d’allò que veiem perquè la nostra vista és selectiva.

Qué és el què veus en la imatge?