L’ESTRUCTURA DE LES PARAULES. DERIVACIÓ I COMPOSICIÓ.

LEXICOLOGIA. L’ESTRUCTURA DE LES PARAULES: LEXEMA O ARREL  I MORFEMA

Lexicologia:


És la part de la gramàtica que estudia les paraules, elements constitutius de les proposicions, amb les quals es forma el discurs.

L’estructura dels mots:

Els mots tenen una estructura de constituents organitzats de forma jeràrquica.

En lexicologia ens interessen els monemes o signes lingüístics mínims que consten d’un significant i un significat.

Els monemes signifiquen conceptes, són portadors d’una significació plena. S’identifiquen amb els lexemes o arrels en tant que aquests són les bases lèxiques de la paraula, en oposició a un altre tipus de monema que només tenen significat gramatical i que anomenem morfemes.

Tipus de lexiessimple, si consta d’un sol mot, com cavall o fang; composta si consta de més d’una paraula integrada completament o en vies d’integració: guardabarros, camposanto, físico-químico, o complexa si consta de diverses paraules escrites separadament però que constitueixen un grup homogeni i fossilitzat en la llengua: a duras penas, máquina de cose, caballo de vapor…

DERIVACIÓ: És el procediment pel qual es creen paraules noves mitjançant afixos:  prefixos, inflixos o sufixos que s’afegeixen al lexema o arrel: per ex. a partir del lexema mar, es formen els derivats castellans i catalans marino, marinero, marinería, marea, marítimo, marejol, marejada, maror.

Amb prefix: subsuelo-subsòl,

  • des + calçar = descalçar
  • in + madur = immadur (el prefix in- amb valor negatiu es canvi per raons fonètiques en im- davant B, M i P)

InfixosEls infixos es col·loquen entre el lexema i el sufix. La paraula resultant d’afegir un infix necessita obligatòriament el sufix per a existir, de la mateixa manera que l’infix no pot ser suprimit. Exemples: bony + eg + ut = bonyegut, herba + ol + ari = herbolari.

COMPOSICIÓ: És el procediment de creació de paraules noves consistent en unir dos o tres lexemes ex. sacacorchos, tragaluz, bocamanga, parabrisas, rascacielos, boquiabierto, todopoderosos, montacargas, rompehielos, en català: cagadubtes, gratacels, bufanúvols, bocaterrós, enterramorts, parallamps…

PARASÍNTESI: Es donen a la vegada derivació  i composició: 

Exs. en castellà. picar+piedra+sufix -ero: picapedrero, des+alm+ado: desalmado, radio+telégrafo+ista: radiotelegrafista. 

Exercicis: 

1. Descomposeu les següents paraules (catalanes i castellanes) en els seus elements constituients, indicant si són derivades, compostes o parasintètiques

per ex.  delgaducho: lexema delgad-   -uch- sufix  -o morfema flexiu. Derivada

prefabricat, contradecir, submarino, pueblecillo, humareda, germanòfil, destapat, totpoderós, ferroviàries. 

2. Escriu paraules que s’adaptin als següents esquemes: 

prefix+lexema+morfema flexiu

lexema+lexema

lexema+sufix+morfema flexiu

prefix+lexema+sufix+morfema flexiu

3. 1. Escriu el mot primitiu del qual deriven els mots següents:

a) Anomenar

b) Assenyat

c) Bestiar

d) Emmagatzemar

e) Ennegrir

f) Fuster

g) Peixateria

h) Roquissar

i) Tauleta

j) Envernissar

4. Identifica els mots de la llista que duen prefix:

a) Predominant

b) Premi

c) Bescuit

d) Besar

e) Proteïna

f) Procurador

g) Preposició

h) Premsa

i) Èxit

j) Exmarit

k) Reproduir

l) Resar

m) Contrast

n) Contraindicat

o) Email

p) Empaquetar

q) Imatge

r) Imant

s) Impersonal

t) Postal

Aquest article ha estat publicat en LLENGUA. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *