GEP

GEP: Learning contents and strategies through English

Des del curs 2017-18 la nostra escola s’ha unit al projecte GEP (Generació Plurilingüe) promogut pel Departament d’Ensenyament i que té com a objectiu millorar la competència en llengua anglesa de l’alumnat.

L’aprenentatge de la llengua anglesa estarà integrat en diferents àrees. L’alumnat de Cicle Superior treballarà continguts de Medi Social, Medi Natural i Educació Física en anglès a través de noves estratègies d’aprenentatge (AICLE).

Per a més informació, podeu consultar la web del Departament d’Ensenyament http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/

 

Bandera de Inglaterra Animada