COMPARATIVE and SUPERLATIVE GAMES

Game to practice comparatives and superlatives using zoo animals. This Kangaroo Boomerang game is a fun exercise to review adjectives in comparative and superlative forms, while developing zoo animal vocabulary use in sentences.

Game to practice comparatives and superlatives in the context of geography and physical world vocabulary. This Baking Game offers a fun exercise to help learners review adjectives in comparative and superlative forms, as well as develop word skills.

GAME INSTALLATION TUTORIAL

Here you are the spanish tutorial  to install the 2nd, 3rd and 4th grade English game on your tablet or computer. We hope our students learn and enjoy a lot with it.

TUTORIAL D’INSTAL.LACIÓ DEL JOC NAVIO

Aquí teniu el tutorial en castellà per poder instal·lar el joc de 2n, 3r i 4t d’anglès en la vostra tablet o a l’ordinador.  Esperem que els nostres alumnes aprenguin molt gaudint.

STAY SAFE! STAY HOME!

STAY SAFE! STAY HOME!

There is a new section on the English web. This section we will provide you with information and materials for the 3rd term (2019-20) to do English homework online because of the situation of coronavirus pandemic COVID-19.

     emontenglish20@gmail.com

Send me an email if you have any questions. // Si voleu posar-vos en contacte amb mi no dubteu en enviar-me un missatge.

En aquesta secció us proporcionarem informació i materials per al tercer trimestre (2019-20) per fer tasques angleses en línia a causa de la situació de la pandèmia de coronavirus COVID-19.

See you soon! Ens veiem!

GIF: Hugs! by Cindy Suen on Dribbble

DEURES i ACTIVITATS OPTIONALS D’ANGLÈS

Benvolgudes famílies,

Per tal de fomentar el repàs de llengua anglesa aquests dies, us deixem els deures obligatoris demanats i a més a més, podeu trobar les activitats complementàries i optatives online en aquest document per cursos.

DEURES i ACTIVITATS OPCIONALS ANGLÈS Març 2020

Si voleu posar-vos en contacte amb mi per xerrar o explicar-me de vosaltres, no dubteu en enviar-me un missatge a:

emontenglish20@gmail.com

 

Una forta abraçada i ànims!

Montse Nogueras


Dear families,

In order to encourage the English language revision these days, we leave you the required duties and, in addition, you can find the complementary and optional activities online in this document.

ENGLISH DUTIES AND SUGGESTIONS Montserrat School March 2020

A big hug and encouragement!