PROJECTE SANT JORDI

1. INTRODUCCIÓ

Dedicarem una setmana d’activitats entorn la festa de Sant Jordi.

La setmana anterior es comencen a treballar les activitats que aniran

penjades a la revista de Sant Jordi:

– P-3 i P-4: dibuixaran els personatges de la llegenda en dues activitats

interactives diferents.

– P-5: els dos grupsclasse preparen un conte compartit, al racó pdi.

També faran un audio del conte que després veuran i escoltaran

P-4 i P-3.

La setmana començarà amb una representació teatral dels mestres

de la llegenda de Sant Jordi “adaptada” com a introducció a la festa.

Durant tota la setmana a “racons”, en concret al racó de la pdi,

s’ofereix una activitat interactiva amb les fotos que penjarem de

l’obra de teatre:  ordenar les fotos seguint una seqüència temporal

i escriure lliurement un comentari (paraula, frase…).

Durant tota la setmana al porxo del pati es prepara “la bibliopati“:un racó de taules,

cadires i llibres que es poden mirar a les hores de pati.

També es farà una sessió de l’amic lector ja programada a l’inici de curs.

La festa acabarà amb els jocs florals i  danses, oberta als pares.

De totes les activitats s’aniran fent fotos que es penjaran al bloc de l’escola

per a que tothom ho pugui anar veient .

2. OBJECTIUS:

 • Participar activament en les activitats proposades durant aquests dies.
 • Conèixer la llegenda de Sant Jordi´, la festa i la tradició dels jocs florals a través de les noves tecnologies.
 • Anar adquirint domini en l’ús de la PDI: dibuixar i escriure amb  el Sankoré i ús del micròfon per gravar.
 • Respectar les normes d’aula i de funcionament del racó de la PDI.
 • Sentir que es pertany a  grups socials diversos: grupclasse, escola, país.

CAPACITATS I HABILITATS

 • Representar, crear,comunicar i expressar-se a través de diversos llenguatges: oral, gràfic, audiovisual, plàstic.
 • Aprendre amb els altres, establint relacions positives amb actitud de col·laboració i treball en equip.
 • Mostrar iniciativa i seguretat en l’ús de les Tic.
 • Assolir hàbits d’autonomia  en l’ús de les TIC.

ACTIVITATS

Abans de Sant Jordi:

En l’organització i sessió de racons de treball i en concret

al racó de la pdi preparem activitats ineractives que després serviran

com articles per la revista de Sant Jordi:

P-3: dibuixar els personatges de la llegenda de Sant Jordi amb el sankoré

El mestre acompanya al petit grup recordant només les eines de la

paleta d’estris necessàries per dibuixar, entre tots decideixen color,

personatge, qui dibuixa … .

P-4: dibuixar personatges de la llegenda de Sant Jordi a partir de les fotos de cares insertades al sankoré.

P-5: creació d’un conte compartit entre els dos grupsclasse.

El dibuix i el text es crea amb el sankoré, després posarem veu i música.

Els grups es posen d’acord prèviament en les parts que faran.

 

Durant la setmana de Sant Jordi:

1-Obra de teatre mestres. Poden haver infants encarregats de fer fotos.

2-Activitat interactiva al racó de la PDI:  al sankoré es penjaran quatre fotos

de l’obra de teatre que els nens hauran d’ordenar en seqüència temporal

i poden escriure lliurement paraules, frases … fent un petit comentari.

3-Jocs florals, danses.

4-Amic lector

 

 

SORTIDA AL ZOO

 

INFORMACIÓ FAMÍLIES: 

DIA: 2 d’abril      HORARI: 9-16’30

PORTAR: motxilla amb esmorzar, dinar, ampolla petita d’aigua, gorra.

ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT :

Activitats prèvies a la sortida (a l’aula):

Els infants es convertiran en reporters i hauran d’escollir un dels animals

proposats (elefant, girafa, lleó o tigre) que hauran d’observar i fotografiar

durant la sortida.

Durant la sortida:

Els quatre grups d’infants hauran d’observar el seu animal i cada nen/a s’encarrega d’una de les parts del cos que ha escollit:

 • Quantes potes té?
 • Té cua?
 • Com són les orelles? …

també haurà de fer la foto corresponent.

Després de la sortida (a l’aula):

Aprofitant l’activitat de “racons” cada grup s’encarrega d’ :

-Observar les fotos fetes i dibuixar l’animal entre tots els membres del grup amb el sankoré.

-Escollir les fotos que voldran penjar al bloc (màxim …) i pensar paraules pel peu de foto (les poden escriure ells mateixos).