Category Archives: General

RODES DINS LES AULES

RODES A 1R.

És bonic adonar-se que tots som diferents. Que tots som únics i especials. Amb el color, la llengua, amb els costums, la cultura i amb el comportament. També hi ha moltes altres diferències que fan referència a la comunicació, al desplaçament, a l’aprenentatge, a les qualitats, a la manera de percebre sensorialment les coses que ens envolten…

A la nostra escola hi ha uns quants alumnes que tenen dificultats per a desplaçar-se caminant. Ho fan amb cadira de rodes o anant amb un cotxet.

Per arribar a les seves aules, necessiten d’un adult que els acompanyi, ja que, per desplaçar-se, han de pujar i baixar rampes, utilitzar l’ascensor i, per ara, no ho poden fer sols.

A l’aula no utilitzen el mobiliari estàndard, sinó que uns treballen asseguts a la seva cadira de rodes i amb una taula semicircular al davant; i, uns altres, amb una cadira més adequada i estable amb reposabraços i reposapeus. En altres moments, cal posar-los en un bipedestador; és a dir, en un aparell que els ajuda a mantenir-se drets, ja que no ho poden fer sols.

Aquests alumnes necessiten de l’ajuda de l’adult en molts moments; però, sobretot, en aspectes d’autonomia i d’higiene personal: rentar-se les mans, anar al wàter, canviar el bolquer….

Dins l’aula cada alumne treballa seguint el seu ritme: uns són més ràpids; d’altres, més lents. Hi ha vegades que cal que els materials, les activitats, les fitxes… s’adeqüin a les possibilitats de cada un. Llavors, s’han de fer adaptacions, planificacions paral•leles…

Des d’Educació, ja fa uns quants anys que es va veure la conveniència i necessitat que, per ajudar a atendre la diversitat en els centres, era bo crear unes Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE).

Les USEE són unitats de recursos (humans, tècnics i materials) que es faciliten als centres per ajudar en el procés de participació dels alumnes amb necessitats educatives especials a la seva escolarització ordinària.

A l’Escola Llar, fa quatre cursos que es va començar aquesta experiència acollint alumnes que patien algun problema motòric.

Els equips de professionals de les USEE dels Centres d’Educació Infantil i Primària estan formats per una mestra-tutora i una educadora. Per l’especificitat de les característiques dels alumnes del nostre centre també formen part de l’equip una logopeda i una fisioterapeuta.

La USEE no és una aula. Els nens gaudeixen d’aquest suport, però són de P4, de 1r. o de …. el curs que cursin.

Per tant, inclosos dins les aules, segueixen l’escolarització igual que els altres companys. Seguint o no el mateix ritme (com molts altres alumnes) i, sortint, si cal, per a ser atesos individualment pels professionals de la USEE.

L’organització d’aquest treball de suport suposa que, a l’aula, moltes hores a més de la mestra tutora o especialista hi ha un adult que fa acompanyament (tutora USEE, educadora o logopeda). Aquest adult hi és per donar suport als alumnes amb problemes motòrics; però, alhora, se’n beneficia tot el grup classe.

Per tant, l’equip de mestres rep el suport i l’assessorament que cal en tot moment.

El fet que hi hagi alumnes que es desplacen amb cadires de rodes a l’escola implica una conscienciació més gran i propera de tota la comunitat educativa pel que fa als problemes que suposen les barreres arquitectòniques, pel que significa ser el més lent entre els lents, per com és la comunicació a través de la mirada i l’expressió facial, per quins materials ortopèdics ens ajuden a moure’ns i pel que poden fer sols sense ajuda.

Estar en una aula on hi ha alumnes que van amb cadira de rodes, sensibilitza tot el grup classe i els ajuda a saber tractar aquests nens com un més, a reconèixer les seves necessitats i a valorar les seves qualitats.

Les diferències ens enriqueixen a tots!

USEE de l’ Escola Llar