Daily Archives: 14/05/2010

Mesures de pes i capacitat

Un quilo, un litre, un litre i un quilo… i els grams i els mil·lilitres… i…

Per entendre aquestes mesures hem fet una experiència que ens ha agradat molt. Ens hem posat a pesar diversos objectes de la classe i així hem après què és un quilo, mig quilo, un quart de quilo i què són els grams.

Això mateix ho hem fet mesurant líquids i ara ja hem pogut veure què és un litre, mig litre, un quart de litre…

Hem descobert quants pots de iogur necessitem per omplir una ampolla d’aigua d’un litre i mig; quant líquid i cap dins d’un envàs de llet etc…

Ha estat molt interessant  fer aquesta pàctica.

També hem descobert que un quilo i un litre són quantitats equivalents expressades de manera diferent perquè amb un mesurem sòlids i amb l’altra líquids.