PROGRAMACIÓ

La programació de llengua catalana per a l’alumnat nouvingut s’ha elaborat a partir del nivell llindar.

El nivell llindar situa l’aprenent a l’entrada d’un procés d’adquisició gradual d’una llengua, a la fita a partir de la qual pot comunicar-se, en aquesta llengua, en qualsevol situació del que podríem considerar els seus àmbits habituals. És a dir, aquest nivell ha de possibilitar que l’aprenent es pugui desenvolupar satisfactòriament en les situacions comunicatives de la vida quotidiana i en el futur, adquirir capacitat de comunicació per a un perfecte domini de la llengua apresa.

Aquesta programació consta d’onze Unitats Didàctiques:

 • Unitat 1: La identificació personal.

 • Unitat 2: Ensenyament i educació.

 • Unitat 3: Domini de la llengua.

 • Unitat 4: Relacions familiars.

 • Unitat 5: Estats físics i anímics d’una persona.

 • Unitat 6: Menjars i beure.

 • Unitat 7: Rutines diàries.

 • Unitat 8: Temps lliure i entreteniments.

 • Unitat 9: Habitatges i llocs de residència.

 • Unitat 10: Compres.

 • Unitat 11: Viatges i trasllats.

I estan estructurades de la manera següent:

Funcions ligüístiques: Són funcions que predeterminen la forma lingüística que pot adoptar en acte de parla (descriure, narrar, mostrar un sentiment, etc).

Exponents lingüístics: Són els elements estructurals, els conceptes als tractes que van lligats al propòsit enunciatiu.

Nocions específiques: Lèxic necessari per desenvolupar els diferents objectius comunicatius.

Temes: Cadascun dels temes al voltant els quals giraran les diferents situacions comunicatives de l’entorn immediat de l’aprenent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *