Qui som?

 1. VALORS

Els valors de l’escola Castell de Calafell tenen per finalitat generar una manera de fer coherent amb el Projecte Educatiu del centre i esdevenir un compromís compartit per tots els membres de la comunitat educativa.

 • L’escola es declara pública, catalana, democràtica i inclusiva.
 • L’escola fomenta els valors ètics de la tolerància, la solidaritat, la pau, el respecte als drets individuals i col·lectius, la diversitat, la cohesió social, el diàleg, la llibertat d’expressió i de pensament, la justícia, el civisme, l’equitat i la cooperació.
 • L’escola treballa perquè les relacions humanes entre els membres de la comunitat educativa es regeixin pel respecte, l’acceptació, el reconeixement, la col·laboració, la participació, la responsabilitat, la confiança, la generositat, la sinceritat i el sentit comú. També vetllem perquè la relació amb el medi sigui respectuosa i responsable.
 • La tasca educativa que realitzem es basa en la cultura de l’esforç, la perseverança, la constància, la implicació, la sensibilitat, la creativitat, la honestedat, la transparència, la confidencialitat i l’eficàcia.
 • L’escola valora la fomació integral de la persona i per tant potencia l’autonomia, l’autoestima, l’autoconcepte, l’autoconeixement, l’autosuperació, l’autocontrol, la prudència i l’esperit crític.

 1. MISSIÓ

El CEIP Castell de Calafell treballa per la formació integral dels seus alumnes, per la cohesió social i és corresponsable de l’educació dels alumnes juntament amb les famílies i l’entorn.

Proporcionem un servei educatiu de qualitat fonamentat en la professionalitat de l’equip docent i basat en la participació democràtica, el respecte pels drets humans i pel medi ambient.

Potenciem una educació innovadora adaptada als canvis permanents que hi ha a la societat , apostant per les noves tecnologies, les llengües estrangeres, l’hàbit lector , l’educació per la salut i l’educació cultural i artística.

Eduquem les emocions i els sentiments dels alumnes per tal que esdevinguin persones felices i capaces de conviure en societat, facilitant-los estratègies per gestionar els conflictes i potenciant la cultura de la pau, el diàleg i respectant la diversitat.

 1. VISIÓ

El CEIP Castell de Calafell vol aconseguir en un futur proper:

 • Formar persones compromeses amb la societat, tolerants responsables, autònomes, pacífiques, amb criteri propi i amb capacitat per desenvolupar-se per si sols dins la societat.
 • Sistematitzar la formació en competències i habilitats socials per tal que els alumnes esdevinguin ciutadans capaços de conviure en societat.
 • Aconseguir un equip de mestres estable, cohesionat , format i motivat que treballi en equip per construir el projecte de centre que volem.
 • Consolidar una línia pedagògica coherent, basada en els principis del constructivisme i l’aprenentatge significatiu.
 • Fomentar la inclusivitat de l’escola incrementant l’atenció a les NEE, a la diversitat de l’aula i als nouvinguts.
 • Millorar el coneixement, l’ús i el domini del català i la cultura catalana dins la comunitat educativa.
 • Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes proporcionant-los recursos i estratègies per l’experimentació, la manipulació, la recerca i la construcció del seu propi aprenentatge.
 • Incrementar l’ús de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge, utilitzant-les com a recurs interdisciplinar.
 • Millorar la competència dels alumnes en llengua anglesa participant en projectes europeus i augmentant el temps de contacte amb la llengua.
 • Incrementar el treball relacionat amb el medi ambient i la conscienciació ecològica.
 • Consolidar el foment de l’educació per la salut, els hàbits saludables i l’esport.
 • Augmentar la participació de les famílies i la comunitat educativa en les activitats del centre així com obrir l’escola als esdeveniments socials i culturals d’arreu del món.

Un comentari a “Qui som?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *