CONSELL ESCOLAR

Podeu consultar la informació referent a la nova formació del consell escolar de l’escola Ardenya i les seves funcions.