Castellà

LA MINI-LLIÇÓ: 

A finals de l’octubre, i aprofitant una de les fitxes del tema 2 de castellà, posem en pràctica la mini-lliçó. Es tracta d’un modelatge que fa el mestre per ensenyar als seus i a les seves alumnes un dels camins que es poden recórrer per realitzar el treball. El mestre va posant veu a tots els processos mentals que ens podem plantejar quan ens enfrontem a una tasca. Aquest modelatge forma part de la competència bàsica d’aprendre a aprendre.

La fitxa triada és l’elaboració d’un curt text narratiu que té per centre d’interès “fer un viatge”. I ha d’incloure els aspectes següents: on? amb què? amb qui? i quan?

 

A segon em començat a treballar en grup a partir d’un text narratiu!

treb grup1 treb grup2

treb grup3             treb grup4             treb grup5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANT EL 1r TRIMESTRE:

 

Centres d’interès a PRIMER: – Zum, el erizo mágico         – La escuela            – La granja – La oruga glotona

Centres d’interès a SEGON: – Z8            – La calle                – El ratón               – Animales salvajes

 

Treballarem fonamentalment…

A PRIMER… Treballem fonamentalment la comprensió i l’expressió oral; així com seqüències temporals.

Primer Trimestre:

-Expressar vivències oralment.

-Comprendre instruccions oralment.

-Iniciar-se en la descripció, oralment.

-Conèixer el camp semàntic dels colors, els aliments, l’escola i els animals de granja.

-Identificar un poema, per la forma del text.

-Relacionar elements.

-Comprendre i ordenar seqüències temporals.

-Conèixer el camp semàntic dels aliments.

-Discriminació dels sons i lletres vocals, i consonants “m”, “p”, “l” i “n”.

 

A SEGON… Treballem la comprensió i l’expressió oral i escrita; així com una introducció a l’elaboració de textos narratius i descriptius.

Primer Trimestre:

-Expressar vivències coherentment  i amb una pronúncia correcta.

-Comprenssió lectora.

-Fer ús dels connectors “y” i “con”.

-Utilizació de la “ch”, la “z”, la “ñ” i les formes verbals “estoy” i “está”.

–Identificar un poema, una cançó, un text narratiu i un diàleg per la forma del text.

-Iniciació a l’estructura de la frase i a l’elaboració del text narratiu i descriptiu.

-Les endevinalles.

 

PASSATEMPS

Si vols passar una estoneta entretinguda, obre aquest arxius i trobares tres fitxes per imprimir i gaudir!

colorea1 crucisopa1 laberintos1