Treball d’investigació

Al final d’aquest article us deixo l’arxiu que us heu de baixar per respondre totes les preguntes.

Com us he explicat a la classe, és un formulari en el que heu d’escriure només a les zones ombrejades. Un cop respostes totes les preguntes us el guardeu al vostre ordinador i me l’envieu per correu a epuig124@xtec.cat. Si teniu cap problema el podeu portar imprès.

Recordeu que podeu consultar qualsevol font que us sembli correcte, si bé amb el que teniu a la llibreta, al llibre i sobre tot al bloc, en teniu suficient. A la última pregunta, que és d’investigació, us he afegit uns enllaços molt interessants per si els voleu utilitzar. Són aquests:

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico_de_2004

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4165000/4165353.stm#

http://www.paritarios.cl/especial_tsunami.htm

Qualsevol dubte que tingueu, feu un comentari i us ajudeu entre vosaltres. Jo només intervindré si ho considero imprescindible.

Ànim i a veure com us surt. Estic segur que ho fareu molt bé Rialla

Formulari pel treball sobre la terra

Aquí us deixo les respostes al formulari anterior. Reviseu-ho, ho compareu amb el que heu lliurat cada grup i en parlem a classe …

Solució al treball sobre la terra

Fem un glossari

Un glossari és una llista de paraules molt importants sobre un tema concret que cal recordar per entendre bé de què parlem.

Per començar, anirem afegint algunes de les paraules que surtin al tema “La terra canvia” i vosaltres haureu d’escriure la definició.

Atmosfera: És la envoltura gaseosa que rodeja la Terra. També es diu Atmosfera el conjunt de gasos que hi ha al voltant dels altres astres. (Jenni, Paula)

Densitat: És la massa específica d’ un cos o fluid, és a dir la quantitat de materia que hi ha per unitat de volum. (Flor, Yao, Judith)

Escorça: L’escorça és la capa més externa i més prima de la terra. Pot tenir fins a 150 km de gruix i esta surant sobre del mantell. És sòlida de densitat i rigidesa creixen. (Raúl, Jenni)
Fòssil: Són restes d’ éssers vius que tenen una antigüetat de milers d’ anys, conservats en els estrats de roques sedimentaries i es van fossilitzar. (Adrià, Paula, Leila, Yao, Flor, Judith)

Geosfera: És la part estructural de la terra i es caracteritza per ser la de major temperatura , pressió, densitat ,volum i espessor. (Paula, Leila, Yao, Flor, Judith)

Litosfera: És la capa més externa de la Terra i esta formada per materials sòlids, i una part del mantell superior. Esta fragmentada en grans blocs anomenats:PLAQUES LITOSFERIQUES que suren sobre els materials fossos del mantell. (Leila, Sónia, Judith, Flor)

Magma: És una roca desfeta que es troba a grans profunditats del mantell terrestre i està entre líquid i sòlid. És incandescent i surt pels cràters dels volcans en erupció en forma de lava. (Xavi, Jenni, Paula)

Mantell: És la capa de la Terra situada per sota de l’escorça terrestre i que s’esten cap a l’interior. Té un gruix aproximat de 2.865 km. Al seu interior s’hi produeixen uns corrents deguts a la diferència de temperatura entre la part superior i la inferior. (Raúl, Jeremy, Paula, Flor, Yao, Judith, Leila)

Nucli de la terra: El nucli està a l’ interior de la terra.Té un gruix aproximat de 3500 Km i és la part més calenta de la terra, ja que està entre 4000 i 5000ºC . (Paula, Leila, Yao, Flor, Judith)

Plaques litosfèriques: La litosfera esta dividida en plaques litosfèriques que estan en moviment continuament, algunes plaques se separen i altres s’apropen. Quan se separan queda un espai entre elles i és ocupat per material de l’interior del mantell. Quan dues plaques s’apropen, xoquen i es comprimeixen i així és com és formen les serralades. (Leila)

Pressió: La pressió en física és la mesura de la força per unitat de superfície. Per exemple, la pressio atmósferica normal a nivell del mar s’ utilitza com a unitat de pressió amb el nom d’ atmosfera. (Judith, Flor)

Relleu: El relleu d’una cosa és la part que sobresurt de la seva superfície. Les escultures tenen relleu; les pintures, només ens donen sensació de relleu. Les muntanyes i altres accidents geogràfics són el relleu de la Terra. (Paula)

Serralada: Una serralada és un conjunt de muntanyes que té una formació comuna i característiques semblants. Generalment és més llarg que ample. És forma quan xoquen dues plaques i una d’elles o les dues s’aixequen.(Adrià, Isamar, Brenda)

A partir d’ara sou vosaltres mateixos qui anireu enviant allò que considereu que calgui incloure dins d’aquest glossari, amb la seva definició, tal com hem parlat a la classe. Ànim i seguiu participant com fins ara …

Cicle de les roques: Les roques magmàtiques se sedimenten i formen les roques sedimentàries. De les roques sedimentàries fa el mateix, se sedimenten. Després que fa això, fa una pressió i temperatura molt gran i així es forma una roca metamòrfica i de la roca metamòrfica fa una pressió i temperatura molt gran i torna al magma. Del magma fa una erupció i d’aquesta erupció torna a la roca magmàtica i per que es formi altre vegada la roca sedimentària ha de passar per la roca metamòrfica i de la metarmòrfica passa a la roca sedimentaria i torna a fer tot això altra vegada i altra. (Aynara)

Plecs: Ondulació de les capes del sòl , fet per les forces de comprenssio. Els plecs arriben a convertir-se en muntanyes i serralades. (Lucas, Nico)

Terratrèmols: Són moviments de l’ escorça terrestre provocats pel desplaçament brusc de les plaques litosfèriques. (Judith, Flor)

Volcà: Elevació del terreny resultant de l’ acumulació de laves quan expulsen el magma del mantell cap a l’exterior. (Judith, Flor)

Volcà estrombolià: La lava és una mica més espessa. Provoca enormes butllofes d’aire al mateix magma. Aquestes butllofes pujen fins que surten a l’exterior del cràter, provocant explosions i expulsant bombes volcàniques i lapil·li. (Judith, Flor)

Volcans hawaians: Són els que es caracteritzen per tenir una lava molt fluida que surt a altes temperatures. Les erupcions formen unes grans colades que s’ estenen molt. (Judith, Flor)

Volcà peleà: És un tipus de volcà caracteritzat per explosions amb violència extrema, per l’ emissió de laves molt viscoses que formen agulles extrusives i per la formació de núvols roents. (Judith, Flor)

Volcà vulcanià: La seva lava és molt viscosa i pastosa. Es refreda molt ràpidament i tapona la sortida. Això provoca que la lava que intenti sortir no pugui i provoqui una enorme pressió fins que explosiona amb molta violència i produeix una gran quantitat de cendres molt calentes i lapil·li. (Judith, Flor)