Aquest projecte pretén oferir a l’alumnat experiències per descobrir els propis talents, promoure’n l’expressió i la consciència de si mateixos, tot fent de l’escola un entorn de benestar i oportunitat.

Visita la plataforma del projecte