The European Day of Languages has been celebrated every year since 2001 on 26 September, as an initiative of the Council of Europe in Strasbourg.

Throughout Europe, 800 million Europeans represented in the Council of Europe’s 47 member states are encouraged to learn more languages, at any age, in and out of school. Being convinced that linguistic diversity is a tool for achieving greater intercultural understanding and a key element in the rich cultural heritage of our continent, the Council of Europe promotes plurilingualism in the whole of Europe.

For the day, a range of events is organised across Europe: activities for and with children, television and radio programmes, language classes and conferences.

In our school, to celebrate this day, we’ve learnt more about the languages of our Comenius partners, Poland, Sweden and Slovakia, and we made some pancards with the words hello in these languages. Here you have our 5th and 6th graders showing up the pancards!!! (slovakian – polish – swedish – catalan)

 

 

El Dia Europeu de les Llengües s’ha celebrat cada any des de 2001, el 26 de setembre, com una iniciativa del Consell d’Europa a Estrasburg.

A tot Europa, 800 milions d’europeus representats en el Consell dels Estats d’Europa 47 membres són encoratjats a aprendre més idiomes, a qualsevol edat, dins i fora de l’escola. Convençut que la diversitat lingüística és una eina per aconseguir una major comprensió intercultural i un element clau en la rica herència cultural del nostre continent, el Consell d’Europa promou el plurilingüisme en el conjunt d’Europa.

Durant el dia, un seguit d’esdeveniments que s’organitzaran a tot Europa: activitats per i amb els nens, la televisió i programes de ràdio, classes d’idiomes i conferències.

A la nostra escola, amb motiu d’aquest dia, hem après més sobre les llengües dels països del nostre projecte Comènius, Polònia, Suècia i Eslovàquia. Hem fet unes pancartes amb les diferents maneres de dir hola de cadascun d’aquests països. Aquí teniu els nostres alumnes de 5è i 6è mostrant les pancartes!!! (Eslovac, Polonès, suec i català)