Diari en línia

L’objectiu de la pròxima feina és crear i editar un diari o revista temàtica en línia. El treball s’ha de fer en grup.
1a TASCA: Decidir el grup, triar nom del diari, triar el contingut (o informació general, o informació específica).
2a TASCA: Distribuir la feina entre el grup.
3a TASCA: Triar una foto per l’aparença del diari. Escriure la presentació de cadascun dels editors del diari, amb foto inclosa.
4a TASCA i següents: començar a introduir informació al diari. Inicieu-vos amb els textos que ja teniu fets: crònica. Aprofiteu de parlar d’informacions recents: portes obertes de l’institut, anada al teatre…

Aclariment sobre el contingut del diari:
Teniu dues opcions i n’heu de triar una
1) Un diari d’informació general, que ha de contenir: informació de l’institut i de Lloret, informació internacional, informació cultural, informació esportiva.

2) Una revista d’informació específica, que tindrà com a part central el tema que trieu (cuina, motor, moda, futbol, aviació, ciència…) i a més una part d’informació general i cultural.

ENLLAÇ: AQUÍ TENIU ELS VOSTRES DIARIS O REVISTES

La Crònica

A la premsa, a les revistes, als mitjans televisius… podem trobar la crònica esportiva, la crònica de societat, la crònica de successos…
La crònica és un gènere informatiu que a vegades té com a finalitat aprofundir en una notícia, i en d’altres ocasions pretén donar testimoni d’un acte d’interès general. L’essencial en la crònica és transmetre el que ha passat seguint un ordre cronològic (cronos prové del grec i vol dir “temps”). Pot usar recursos retòrics i tenir trets literaris. Moltes vegades l’important és la visió subjectiva del periodista testimoni, amb descripcions de persones i llocs, descripcions de sensacions i emocions.
Crònica castellera
Crònica de rugbi

El reportatge

El reportatge a l’edu365:

REPORTATGE

El reportatge no és una altra cosa que l’ampliació d’una notícia. Ja no té la immediatesa de la notícia però pot continuar sent tema d’actualitat. El seu objectiu és aprofundir en la informació, respondre amb més dades les preguntes com? i per què?

Passos per elaborar un reportatge amb suport audiovisual:

1) Triar el tema, marcar-se un objectiu i decidir a quin públic va destinat. Distribuir-se les tasques dins del grup i decidir un calendari de feina.

2) Preparació i documentació: és la mateixa que en tot tipus de reportatge. Cal recollir informació en imatges, registres escrits, entrevistes… Cal tenir ben localitzades les fonts d’informació. Tot el que es diu ha de ser comprovable.

3) Amb tota la informació es fa el guió escrit:

a) Introducció al tema. (Millor si es fa amb una frase impactant.)

b) Desenvolupament pas a pas: es donen les dades de manera ordenada i lògica. Cal citar les fonts d’informació.

c) Conclusió o reflexió final (a vegades els temes no acaben d’estar tancats).

4) Es col·loquen les imatges i vídeos seguint l’ordre del guió. Es pot preveure de posar subtítols en algun moment, o bé enmig de les imatges o o bé sobreimpresos. No us descuideu del títol i els crèdits.

5) S’enregistra la veu. És millor redactar primer el que s’ha de dir. Cal estar alertes de fer lligar la veu amb les imatges.

Com s’edita un vídeo? Hi ha diversos tutorials a la xarxa. Aquí en teniu un parell on s’explica el procés de manera clara i amb exemples:

  • Tutorial sobre l’ús del programa movie maker d’edició de vídeos:

                     Fer un vídeo amb movie maker (11 minuts)

  • Un enllaç on expliquen com inserir una narració en un vídeo:

Narració a un vídeo (8 minuts)

EXEMPLES DE REPORTATGES: