ELS VOLCANS

A partir de diverses intervencions dels alumnes hem elaborat una pluja d’idees i els alumnes han expressat els seus interessos i curiositats respecte dels volcans.

Hem començat per recollir tots aquells aspectes que els alumnes saben del tema i totes aquelles qüestions que els alumnes volen saber. Hem elaborat unes graelles i uns mapes que ens ajudaran a organitzar els desenvolupament del projecte.

Hem distribuït l’alumnat segons els grups que ens han semblat més adients.

A partir del què volen saber els alumnes, agruparem els continguts amb blocs temàtics per a què cada grup treballi la seva part, que al final en posar-la en comú amb la resta dels grups configurarà el projecte final.

Un projecte que esperem ajudi a conèixer els volcans en tots aquells aspectes que interessen l’alumnat.

VolcàVolcà edn erupció