CANVI DE NOM?

Vota!
 
El dia 23 (Diada de Sant Jordi), recordeu passar a votar pel canvi de nom de l’escola a la taula que hi haurà a l’entrada del despatx de l’AMPA. 
La mesa electoral estarà oberta: 
      de 8:30h. a 9:30h.
      de 12:00h. a 13:00h.
      de 16:00h. a 17:30h.