PEL CANVI DE NOM DE L’ESCOLA

A instància de l’AMPA de l’escola, i per encàrrec del Consell Escolar del centre celebrat el 17/12/2013, i un cop informat i debatut aquest punt, va aprovar, per unanimitat, que l’Escola Alfons XIII sigui l’encarregada de realitzar una consulta a la comunitat educativa del centre per tal de determinar si hi ha una majoria de membres partidària de canviar el nom de l’escola. Si aquest fos el cas, es procediria, posteriorment, a l’elecció de la proposta d’una nova denominació específica.

És per tot això, que cal reglamentar el procediment mitjançant el qual es farà la consulta per impulsar el canvi de nom de l’escola i, si s’aprova canviar-lo, sobre el procediment per elegir un nom nou.

S’ha de deixar constància, però, que la decisió final sobre un eventual canvi en la denominació específica del centre, pertoca a la Generalitat de Catalunya, que n’és l’Administració titular, i que el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, a instància del Consell Escolar del centre, haurà de pronunciar-se prèviament a la resolució de la Generalitat.

REGLAMENT:   Adobe                                                            TRÍPTIC: Adobe