Arriba el Rei Carnestoltes!

Aquest projecte va adreçat a dos grups P5, la classe dels micos i la classe de les serps. Són grups de 27 nens i nenes que treballen les festes partint dels coneixements previs i una breu presentació, també des de la plàstica i a més a més, des dels racons de forma desdoblada. Mentre mig grup fa llengua anglesa amb l’especialista, la resta treballen per racons. Un d’aquests racons és el de llenguatge, en el qual hi ha 4 alumnes.

carnestoltes2

 

Com que s’acosta Carnaval 😆 , les tutores han proposat diferents activitats relacionades amb aquesta festa, des del seu bloc. D’aquesta manera, és molt accessible i senzill d’accedir als links des de la PDI de l’aula.

Objectius de les diferents activitats:

 • Escoltar i respectar amb atenció les explicacions de la mestra, dels relats de la PDI i de les opinions dels companys
 • Participar en les cançons proposades, de forma entenedora i amb un to adequat de la veu
 • Respectar el torn de paraula
 • Saber mantenir un ordre de manipulació de la PDI
 • Pensar, expressar i valorar les idees pròpies i de la resta de nens i nenes
 • Gaudir de la PDI i de les activitats de Carnaval
 • Entendre què significa aquesta festivitat
 • Estructurar, de forma ordenada, les frases a l’hora de parlar

  Hi ha 3 apartats ben diferenciats:

 • Abans de Carnaval: caldrà saber les idees prèvies que tenen sobre la festa i la mestra els farà una presentació.

  abans

  Abans de Carnaval

 • Durant el Carnaval: des de racons, l’objectiu principal de la sessió és que els infants conversin, prenguin decisions i arribin a conclusions de forma col·lectiva. És per això que es plantegen activitats en les quals el resultat ha d’estar decidit en grups col·laboratius, és a dir, fins que els 4 membres del grup no es posa d’acord, no poden manipular la PDI.

 • durant

  Durant el Carnaval

 • Després de Carnaval: ells/es mateixos es faran fotos, videos i expressaran les seves vivències. Després podran veure’n el resultat juntament amb la cançó cantada per ells mateixos.

 • despres

  Després de Carnaval