El Polímetre

 Els alumnes mesurant
 129-2918_bloc.JPG
 129-2920_bloc.JPG

 Avui els alumnes de 4rt han estat treballant amb el

polímetre tot seguint  les indicacions de la pissarra.

El polímetre 

També el podem anomenar Multímetre o Tester. És un aparell bàsic en electrònica, capaç de realitzar mesures amb precisió . Els pots trobar digitals o analògics (mostren els resultats de les mesures amb una agulla sobre un fons escalat). L’aparell ve acompanyat per al seu ús, de dos sondes, una negra i una vermella.  

Tota mesura en electrònica consta de tres passos: configuració de l’aparell de mesura, cablejat de l’aparell amb el circuit a mesurar i interpretació dels resultats obtinguts (assignar les unitats corresponents). Si no es realitzen els tres passos correctament, no obtindrem una mesura correcta. 

Aquests instruments poden mesurar magnituds com tensió contínua, tensió alterna, resistència, continuïtat, corrent continu, corrent altern i també alguns capacitats, freqüències, polaritats de transistors, etc.