UNITAT DIDÀCTICA: BRUIXES I BRUIXOTS

UNITAT DIDÀCTICA: SOM LA CLASSE DE LES BRUIXES I ELS BRUIXOTS.

NIVELL: P5

ÀREES: PLANTEJAMENT GLOBALITZAT.

JUSTIFICACIÓ

Aquesta unitat de programació tindrà incidència en les tres àrees del Currículum, seguint un plantejament globalitzat. La unitat didàctica porta el títol del nom de la classe que aquest any tenim. Està basada en el descobriment d’un ésser fantàstic que no existeix , però que provoca molta curiositat en els nens i les nenes.

El treball d’aquesta unitat ha estat molt engrescador per als nens i nenes, ja que ens va ajudar a que ells mateixos desenvolupin la seva capacitat de curiositat per aquest tema , alhora que va permetre aprofundir aspectes de lectoescriptura, experimentació i observació.

Aquesta unitat és la primera treballada durant el curs ja que ens dona el nom de la classe que aquest any ens ha tocat.

Aquesta unitat podria ser amb moltes més activitats però incidiré només en les activitats que fem amb les noves tecnologies.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

– Avançar en el procés lectoescriptor i grafomotriu.

– Col.laborar i treballar en equip.

– Gaudir dels aprenentatges i de les activitats assolides.

– Incidir en lletres treballades, i aprendre de noves.

– Utilitzar els recursos TIC i TAC.

– Utilitzar eines d’àudio i d’imatge.

– Utilitzar el ratolí i del teclat de l’ordinador.

– Treballar amb la PDI.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

1- Presentació de la mascota i visualització a través de youtube d’un conte de dibuixos animats sobre bruixes.

Utilitzarem el youtube per veure un petit vídeo d’una bruixa galàctica.

http://www.youtube.com/watch?v=ojXrnpeJzHU

2- Trencaclosques de la bruixa.

Mitjançant un generador de puzzles (http://www.cuadernointercultural.com/tic-tools/generadores-online/#genera-puzzle) farem un trencaclosques d’una bruixa . Aquest trencaclosques estarà penjat al bloc per tal de fer-lo en el moment que es vulgui.

3- Escoltar i veure el conte de l’Edu365 de la bruixa coloraina i després fer una gravació amb l’audacity amb els nens de la classe.

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/bruixa/index.htm

Treballarem mirant el conte de la Bruixa Coloraina mitjançant la web i després farem una gravació del conte utilitzant l’Audacity.

4- Fer fotografies als nens i nenes de la classe amb els complements de bruixa (barret, mascota i escombra) que tenim a l’aula i farem modificacions, rectificacions, etc amb el programa GIMP de fotografia.

5- Veure amb el notebook els diferents tipus d’escombres que poden tenir les bruixes i per a que les fan servir.

6- Mitjançant el Kid Pix i partint d’un fons d’imatges inventar-nos un petit conte sobre bruixes amb diferents personatges, aplicant colors, sons, estampacions….

METODOLOGIA

La metodologia està basada per a treballar de manera globalitzada i partint dels interessos dels infants, respectant les seves capacitats i els diferents ritmes d’aprenentatge. És una metodologia basada en l’activitat i en el joc. Partirem del constructivisme, dels aprenentatges que ells tenen i dels progressos que fan amb les activitats proposades.

Utilitzarem les diferents eines tecnològiques com son l’ordinador, la PDI, el canó de l’aula, el micròfon, la càmera digital, i el bloc de l’escola.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Per atendre a la diversitat comptem amb diferents recursos: en el desenvolupament de les activitats es tenen en compte els diversos nivells que tenim a les aules. La tutora duu a terme un treball més individualitzat amb aquells alumnes que tenen més dificultats. Així també s’han de preveure activitats d’ampliació pels alumnes que tenen un ritme de treball més ràpid

AVALUACIÓ

Avaluació formativa: observació de les activitats d’ensenyament-aprenentatge, omplir graella del/la mestre/a (observació sistemàtica)

Avaluació sumativa: el recull de la graella, les fitxes de treball i l’observació de tot el procés educatiu respecte a la unitat.

Avaluació del procés d’ensenyament: adequació d’objectius, temps dedicat, activitats dissenyades, recursos.