ORIENTA.saló 2010

Acció tutorial
http://www.xtec.cat/tutoria/index.htm
orienta PMF
http://phobos.xtec.net/tutoria/wiki/index.php/Portada
Currículum i organització
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php
ESTUDIAR A Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bbc1f5bf54508b0ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=03525e200ecdd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=03525e200ecdd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
ESTUDIS  http://www.xtec.cat/estudis/index.htm
Institut Català de les Qualificacions Professionals
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.85b5ffcd84f096adb45f0ca9b0c0e1a0/?vgnextoid=bacd204605245110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bacd204605245110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 
 
CENTRES DE CATALUNYA
http://www.xtec.cat/centres/index.htm
 
RECURSOS D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.e70ac6fbf752abb1c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=52074231781a7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=52074231781a7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 
 
PORTAL DE L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
AMB QÜESTIONARI TELEMÀTIC
http://phobos.xtec.cat/orientacio/orientacio/web/index.php
 
 
 
 
 
 
Tutoria i orientació
Normativa
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=61
Acció tutorial . Professorat
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=58
Orientació
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=64
Itineraris
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bbc1f5bf54508b0ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=03525e200ecdd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=03525e200ecdd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Instruments
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=107
Quadern d’orientació professional
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/guia_de_alumnat_2009.pdf
I despres de l’ESO què?
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/orientacio%20educativa/orienta1011.pdf%20
EINES PER A L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=146
 
 
 
Exemple Vilafranca:
http://aprendre.vilafranca.cat/ipsum/ipsum

Deixa un comentari