De Blogger a WordPress (2)

Aquí teniu un material amb els passos a seguir per passar la informació de Blogger a XTECBlocs amb garanties:

Recordeu que el contingut de les entrades es reproduirà sense inconvenient i que aquells elements afegits (calendaris, rellotges, vokis, etc) que tinguin una codificació específica per a cadascun del serveis caldrà tornar-los a inserir. Obriu el servei, cerqueu el codi per WordPress i copieu-lo a l’opció que us resulti més interessant.

De Blogger a WordPress

Ja hem comentat que tots els serveis de blocs es semblen. Cadascun d’ells però disposa d’algunes eines que el fan més o menys interessant pels usuaris, qui són en definitiva els que acabe triant: la seva facilitat, el tipus d’interfície d’edició, el tractament visual final, deixar arxius al propi sistema, etc.

Mirarem com podem passar el contingut del nostre bloc a un servei gestionat per WordPress: XTECBlocs.

Deures setena sessió

A l’última sessió vam descobrir con funcionava l’aire condicionat… al final teníem fred i tot!

Per la propera sessió recordeu:

  • Haver provat de fer la gravació d’un Podcast amb PodOmatic o altre servei similar (en funció del que tingueu podrem fer la pràctica d’una manera o altra)
  • Estar al dia de les activitats que hem fet a la sessió anterior. En aquest cas la inserció d’elements externs (rellotges, calendaris, etc) que s’han treballat a l’entrada Per afegir
  • Estar al dia de la creació d’un llistat d’enllaços “personalitzat”a la zona de menús del bloc fets a partir de l’opció de la pestanya Format /Add a Page Element/ Llista d’enllaços

Encara ens queden moltes coses per fer.

Deures sisena sessió

Hem pactat les següentes tasques de cara a la properes sessions:

  • Llegir els apunts corresponents als Podcast
  • Llegir els materials complementaris dels cursos de formació del Departament d’Educació
  • Estar “al dia” de les pràctiques que hem fet a les sessions presencials. Així si teniu dubtes me’ls podeu consultar.

Recordeu que vam quedar que la gravació de l’arxiu d’audio la faríeu al centre o a casa. La implementació del podcast no la farem fins a la sessió 8.

Per afegir…

Hi ha una quantitat enorme de pàgines que ofereixen elements per afegir al nostre bloc: rellotges, calculadores, estacions meteorològiques, blocs de notes, jocs… Aquí teniu algunes mostres:

Sigueu prudents quan incorporeu aquests tipus d’elements, que el vostre bloc no sembli una fira!

Canviem el format: de presentació a àlbum de fotos

En aquells serveis de blocs on no podem inserir directament algunes tipologies d’arxius com ara les presentacions (fetes amb programes com Power Point, Impress o altres) podem cercar solucions més o menys imaginatives.

Una d’aquestes “solucions” per aprofitar feina que hem creat amb anterioritat és la de “transformar” una presentació en un format que ens permeti crear un àlbum de fotos.

Què cal fer???
1. Obriu la presentació des del programa editor (Power Point, per exemple)
2. Aneu al menú Guardar como… i seleccioneu la carpeta de destinació
3. A l’opció Guardar como tipo desplegueu el menú i seleccioneu Formato de intercambio de archivos JPEG (*jpg)

4. Feu clic sobre el botó Guardar. Apareixerà una finestra amb un text demanant-vos si voleu guardar totes les diapositives o només l’actual. Feu clic sobre el botó Cada diapositiva.

5. Al finalitzar el procés una finestreta us informarà sobre on s’han guardat les imatges. Feu clic sobre el botó Aceptar


6. Observeu després com i on han quedat aquestes imatges