COM ÉS LA MEVA CIUTAT?

A LA RECERCA DE LA QUALITAT URBANA.

Volem comprovar l’estat de les nostres ciutats a partir de l’anàlisi de la qualitat dels espais que la configuren per poder-les millorar.