FACE TO FACE

Equip de secundària del Saint George’s School

Fotografia del grup