EDUcert ®

EDUcert: certificació que un producte o un treball compleix els requesits de qualitat creativa educativa i si és possible cooperant,  segons els principis dels Drets Humans.

CERADAI-Institut cooperant vetlla, atorga i protegeix els drets d’autor de les produccions que tenen l’EDUcert.

L’EDUcert s’atorga en una acte convocat públicament on tothom pot veure l’exposició digital del material a la fi de proposar a baix cost econòmic actuacions conjuntes, cooperants, etc. entre persones i entitats.

Les produccions EDUcert es fan difusió per via digital tot respectant els drets d’autor i es busca la millora real de les aules i de les llars familiars.

Les produccions EDUcert són difoses com a models de referència, les persones que utilitzin la font EDUcert, cal que ho especifiquin i citin la font com a exemple i en l’apartat de consultes i de bibliografia dels seus treballs científics i/o universitaris ho facin constar.

Respectant les fonts de les informacions, especificar-ho en les memòries i els informes és un pas endavant per a estimular la creativitat, la propietat intel.lectual com a mostra d’agraiment i de reconeixement.

El món precisa persones creatives que treballin per a compartir i ser considerats motors per la pau i la cooperació

EDUcert és una reivindicació per l’ús i el consum de produccions de qualitat educativa i una protesta positiva en contra de les produccions brossa de la ràdio, televisió i del mercat consumista. EDUcert és una eina per a generar opinió i esperit crític en les nostres compres.

© Copyright Josep Maria Ferran i Torrent      Tarragona      2008

® En tràmit

Deixa un comentari