La nostra escola

El CEIP Pompeu Fabra és una escola pública d´Educació Infantil i Primària. És una escola arrelada al poble i oberta, per tant, als canvis que la societat genera.
Principis del nostre Projecte Educatiu:
· L’educació tindrà com a fita primordial aconseguir que els nens i les nenes esdevinguin persones autònomes, responsables i respectuoses amb els altres.
· Entenem l’escola com una comunitat educativa dinàmica i democràtica en la que hi participen els alumnes, els pares i els professors.
· La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català. Treballem també les llengües castellana i anglesa.
· La nostra és una escola laica. Els pares, però, poden optar a l’ensenyament de la religió, segons la normativa vigent.
· L’escola restarà oberta a la col·laboració amb les institucions, estaments i associacions que puguin tenir algun tipus d’incidència en el procés educatiu dels alumnes.

Objectius educatius generals:
· Proporcionar a l’alumne els instruments que li permetin desenvolupar-se amb autonomia, capacitat crítica i operativitat davant de la realitat que viu i haurà de viure.
· Potenciar aquells aspectes que fan referència al procés de socialització de l’alumne, hàbits personals, de convivència i de comunicació.
· Potenciar totes aquelles activitats que facilitin la integració de l’alumne dins de la comunitat que viu.
· Buscar les tècniques, mètodes i mitjans més adients perquè l’alumne assoleixi un nivell d’aprenentatge adequat..
· Potenciar al màxim el treball de cada nen perquè assoleixi el nivell psicomotriu, cognitiu i afectiu òptim dins de les seves possibilitats.

Trets metodològics i organitzatius:
· El treball per cicles és l’eix fonamental del treball diari. A través de la coordinació, el diàleg i l’avaluació cerquem fórmules educatives que s’ajustin a les diverses realitats
grupals.
· L’atenció a la diversitat també es concreta en els agrupaments flexibles, en els grups reduïts, en els racons i tallers, a banda de les aules d’Educació Especial, ja que som conscients que cada alumne té una manera i un ritme diferent d’aprendre.
· Procurem el treball sistemàtic per tal de crear l’hàbit de la responsabilitat i de la feina ben feta.
· Actualitzem la nostra tasca educativa mitjançant cursos de formació i oferim als nostres alumnes els recursos tecnològics i didàctics que el present els exigeix.
· Vivim en societat, per això treballem les relacions a través de la tutoria, els tallers, les festes populars a l’escola, les sortides i incentivem la participació en les activitats culturals de l’entorn.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *