EL TREBALL DE RECERCA

Dintre del web de l’EDU365 teniu totes les pautes a seguir per desenvolupar de manera correcta el treball de recerca:
http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/index.htm

Recordeu que consta d’un apartat escrit i una part oral:

Presentació escrita

La presentació escrita del treball consisteix en un informe amb l’estructura mínima següent:

1. Inici
* Portada
* Índex
2. Cos
* Introducció
* Nucli de l’informe
* Conclusions, recomanacions
* Llista de referències
3. Final
* Annexos

Presentació oral:

* L’exposició ha de tenir tres parts: introducció, nucli i conclusions igual que el cos de l’informe.
* Identifica i organitza els punts clau.
* Desenvolupa transicions entre els punts clau.
* Escull els exemples i incidents més adequats per a clarificar la presentació i fer-la amena.
* Prepara un guió esquemàtic de l’exposició amb els punts clau del treball i els exemples. El podràs utilitzar durant la presentació.
* Prepara informació visual per a il·lustrar els punts clau.