Tag Archives: EBE

Què és l’EBE?

Són espais d’acollida familiar, que tenen com a principal objectiu

acollir, orientar, assessorar, diagnosticar necessitats i oferir respostes

a tota la unitat familiar, en especial als infants i joves nouvinguts

d’entre 8 i 18 anys.

• Els EBE són espais d’acollida  previs a l’escolarització,

emmarcats dins del protocol d’acollida ciutadana, que afavoreixen la

incorporació en els centres escolars en termes de qualitat i d’eficàcia.

• Permeten fer la diagnosi de les necessitats educatives de cada

alumne/a i, en coordinació amb els centres educatius, preparar o

dissenyar un pla de treball individual.