Exercicis autocorrectius de matemàtiques

ThatQuiz, una aplicació gratuïta que presenta gran quantitat d’exercicis autocorrectius per practicar diversos continguts de matemàtiques: aritmètica amb enters, probabilitat, càlcul, figures geomètriques,… El professorat s’hi pot registrat i fer un seguiment de les activitats realitzades per l’alumnat.

Mathway, una aplicació amb exercicis per resoldre de diferents continguts i nivells amb la peculiaritat que dóna la resolució completa de l’exercici. Està en anglès.
Tots dos webs tenen activitats que es poden utilitzar des de l’educació primària fins a batxillerat.
URLs:
http://www.thatquiz.org/es/index.html
http://www.mathway.com/

Matemàtiques visuals

Enric Brasó i Campderrós ha elaborat i actualitza “Matemàtiques visuals“, un variat recull que inclou una seixantena de recursos visuals de matemàtiques, tant d’elaboració pròpia com disponibles a la xarxa. Es tracta de recursos de petit format, vídeos, applets i animacions de curta durada, susceptibles de ser utilitzats pel professorat de forma flexible dins la dinàmica de cada classe o bé agregats formant part d’una estructura d’aprenentatge basada en les eines TAC.