INICI

En aquest bloc hi podreu trobar alguns materials específics per treballar les habilitats cognitives bàsiques:

 • percepció
 • atenció
 • raonament lògic
 • memòria
 • orientació espacial

També hi podreu trobar alguns materials per treballar la lectoescriptura i/o les habilitats que s’hi relacionen:

 • Discriminació visual
 • Discriminació auditiva
 • Consciència fonològica
 • Consciència sil·làbica
 • Comprensió lectora de paraules
 • Comprensió lectora de frases

Finalment, per als més petits, hi podreu trobar materials per treballar la parla:

 • Pràxies de llengua
 • Pràxies de llavis
 • Pràxies de buf