The Legend Of The Sleepy Hollow

Sleepy Hollow came to our class and we enjoyed being part of the story.
In the small valley of SleepyHollow,there was a legend of a headless horseman.
Ichabod Crane is the teacher in the valley and he is in love with the beautiful Katrina Van Tassel, the daughter of a rich farmer.

One night, Ichabod encountered the horseman and fled in terror. The horseman chased him through the woods, throwing a pumpkin at him that knocked him off his horse.

Katrina and Brom got married and they still scare each other with tales of the ghostly apparition.
Ktrina’s heart, however belongs to Brom!
By: Cristian Boldurescu.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

El nostre canal de televisió

En l’última setmana de curs, els alumnes de 6è han realitzat el projecte EL NOSTRE CANAL DE TELEVISIÓ. En primer lloc, van pensar el nom del canal i el logo d’aquest. Més tard, en grups cooperatius s’han encarregat de dur a terme diferents programes que conformen aquest canal: cuina, telenotícies, art attack, notícies del cor, anuncis, concurs, pel·lícula i un talent show.

Aquest projecte ha nascut com a necessitat de tancament del projecte de televisió que hem dut a terme al llarg del curs. Gràcies a aquest, hem treballat diferents continguts de la llengua d’una manera molt més funcional i significativa pels alumnes. Així mateix, el fet de gravar i editar els vídeos ha afavorit un aprenentatge globalitzat i interdisciplinari.

Esteu preparats per veure’l? Agafeu crispetes i en 3, 2, 1… endavant SE TV!

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Rip Van Winkle

Cinquè fa teatre en anglès!

Rip Van Winkle 

Rip Van Winkle” by Washington Irving tells the story of a Dutch American villager who falls asleep in the Catskill Mountains for twenty years.

Rip is an easygoing man who spends his time at the village inn. He loves hunting in the Catskills.

One day,  he goes to the mountains  with his dog and encounters the spirits of Henry Hudson and his men before falling into a deep slumber.

Twenty years later, Rip wakes up and finds that everything has changed…

We are very pleased to tell you that we have worked on this story . It was a challenge but finally and after several days rehearsing, we had the result!

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Projecte de Matemàtiques construïm una casa

Els alumnes de cinquè de primària han estat elaborant un projecte de Matemàtiques que consisteix en aplicar de manera constructiva, manipulativa i vivencial els conceptes Matemàtics treballats a l’aula. En grups cooperatius han construït una maqueta d’una casa i alhora han hagut de redactar un portfolio individual de la tasca realitzada. El fet d’entendre que les Matemàtiques estan a tot arreu i que ens condicionen i ens envolten a tot hora fa que es vegin i s’entenguin de manera diferent

Publicat dins de General | Deixa un comentari

TREBALLEM ELS ECOSISTEMES

Durant el segon trimestre, els alumnes i les alumnes de 5è han realitzat un projecte sobre els ecosistemes en l’àrea de medi natural. En primer lloc, vam aprendre què és un ecosistema i quines característiques tenen els ecosistemes terrestres i aquàtics. En segon lloc, vam comprendre que el medi físic determina els éssers vius que hi poden viure, de la mateixa manera que els éssers vius modifiquen el medi on viuen. En tercer lloc, vam veure les diferents relacions que s’estableixen entre els éssers vius d’un ecosistema, donant importància a les alimentàries. Finalment, vam aprendre a representar les relacions d’alimentació en un ecosistema per mitjà de les cadenes i les xarxes alimentàries.

A partir d’aquí, el grup classe es va dividir en parelles i van iniciar un treball d’investigació sobre un ecosistema, el qual havien triat ells prèviament. Aquest treball constava de tres parts: elaboració d’una presentació amb diapositives, construcció d’una maqueta i una exposició oral.

Pel que fa a la preparació de la presentació amb diapositives, vam baixar algunes hores a l’aula d’informàtica per cercar informació i resumir-la. Els alumnes disposaven d’un guió per veure quins apartats havien d’incloure, aquests eren: nom de l’ecosistema i una foto, la seva localització, el tipus de paisatge i el temps atmosfèric (medi físic) que hi ha en aquest ecosistema, les plantes i els animals més freqüents que habiten en aquest i les relacions i xarxes alimentàries que s’estableixen entre els éssers vius.

Mentrestant, a les hores de plàstica realitzaven la maqueta sobre el seu ecosistema. Havien de representar un paisatge en un escenari de mides reduïdes format per decorats, figuretes i objectes. La base de la seva maqueta era una capsa de cartró i per decorar-la van fer servir tots aquells materials que volguessin: pintura, joguines d’éssers vius, imatges, plastilina per elaborar ells mateixos les decoracions, etc.

Quan la maqueta i la presentació amb diapositives ja estava feta, cada parella va exposar davant del grup classe la recerca feta, tot mostrant la maqueta i fent ús de la presentació amb diapositives. Després de cada exposició, els alumnes van realitzar una coavaluació de les presentacions dels companys tot omplint una rúbrica. Finalment, cada parella va dur a terme una autoavaluació del treball creat i del treball en grup.

En les darreres sessions del trimestre, vam veure que les persones som capaces de transformar la natura segons les nostres necessitats i que moltes vegades generem problemes en el medi ambient, com: la desforestació, la desertificació, la contaminació, la sobreexplotació de recursos naturals i la desaparició d’espècies. Així doncs, vam conèixer en què consisteixen aquests problemes i com resoldre’ls.

El resultat obtingut ha estat molt positiu i, a més de conèixer coses sobre els ecosistemes, hem reforçat l’aprenentatge cooperatiu i interdisciplinari i hem fet ús de les TAC.

A continuació, hi ha algunes imatges sobre tot el procés.

Publicat dins de Activitats | Deixa un comentari

EL COS HUMÀ

Durant el primer trimestre, els alumnes i les alumnes de 5è han realitzat un projecte sobre el cos humà en l’àrea de medi natural. En primer lloc, vam repassar què són els nutrients i vam veure que ens proporcionen la matèria i l’energia que el nostre cos necessita per poder funcionar correctament i que els processos que ens permeten obtenir aquesta matèria i energia són la digestió, la respiració, la circulació i l’excreció. Així mateix, vam conèixer quins tipus de nutrients hi ha i quins aliments en són portadors.

A partir d’aquí, el grup classe es va dividir en petits grups cooperatius de 3-4 persones i van iniciar el treball d’investigació sobre un aparell (digestiu, respiratori, circulatori i excretor). Aquest treball constava de tres parts: redacció d’un treball escrit, elaboració d’una maqueta i exposició oral.

Pel que fa al treball escrit, els alumnes disposaven d’un guió per veure quins apartats havien d’incloure, aquests eren: per a què serveix, parts de l’aparell i les funcions de cadascuna, com funciona, mesures que cal prendre per tenir cura de l’aparell, curiositats sobre aquest aparell i, a més, d’altres apartats específics de cada aparell. Vam baixar algunes hores a l’aula d’informàtica per cercar informació, resumir-la i redactar un document. En finalitzar el treball escrit, van començar a preparar l’exposició que durien a terme davant de la resta de la classe, per fer-ho van crear una presentació amb diapositives, la qual els resultaria útil com a recurs a l’hora d’exposar els resultats de la investigació. Mentrestant, a les hores de plàstica realitzaven la maqueta de l’aparell. Aquesta podien elaborar-la amb els materials que volguessin, però havia de tenir tots els òrgans que formen part de l’aparell en qüestió, els noms d’aquests i el nom de l’aparell.

Quan la maqueta i la presentació amb diapositives ja estava feta, cada grup va exposar davant del grup classe la recerca feta, tot mostrant la maqueta i fent ús de la presentació amb diapositives. Durant les exposicions, la resta d’alumnes havien d’omplir una fitxa de cada aparell i, després, cada grup cooperatiu va realitzar una coavaluació de les presentacions dels companys tot omplint una rúbrica. Finalment, cada grup va dur a terme una autoavaluació del treball creat i del treball en grup.

El resultat obtingut ha estat molt positiu i, a més de conèixer coses sobre els aparells del cos humà, hem reforçat l’aprenentatge cooperatiuinterdisciplinari i hem fet ús de les TAC.

A continuació, hi ha algunes imatges sobre tot el procés.

     

 

Publicat dins de Activitats | Deixa un comentari

Visitem el superordinador

Com a part del treball que estem fent de programació i gestió de dades a Informàtica, avui hem visitat el Barcelona Computing Center on està instal·lat el 5è supercomputador europeu, el Mare Nostrum. Ha estat una visita de dues hores on paraules com programació, simulació, estadística han estat ben presents.

Publicat dins de Activitats, General | Deixa un comentari

Projecte final de Teatre a 6è

Els alumnes de 6è, aquesta última setmana hem estat gravant i editant una obra de teatre que porta com a títol Temps perdut. El teatre és una de les eines que utilitzem a l’escola per treballar la dicció, la vocalització i l’expressió corporal dins la dimensió de l’expressió oral de llengua. Així mateix, el fet de gravar i editar les imatges ens afavoreix un aprenentatge globalitzat.

No deixeu de veure’l.

 

Publicat dins de General, Vídeo | Deixa un comentari

CANTÀNIA VIRTUAL

Publicat dins de Activitats, General, Vídeo | Deixa un comentari

Portfolio

Els alumnes d’anglès de 6è de primària a 4t d’ESO han acabat el curs realitzant un portfolio digital.

The students from 6th primary to 4th secondary have finished this course by putting together a digital portfolio.

Què inclou el portfolio? What’s in the portfolio?

És com un “book” amb els seus millors treballs del curs, dels que se senten orgullosos o els van motivar. Hi expliquen el que han après fent aquests treballs i els objectius que tenen pel proper curs.

It’s similar to a photo “book” where they show their best work from the year, the activities that they’re most proud of or that really motivated them. Students also reflect on their learning process and list objectives for next year.

A continuació podeu clicar a l’aplicació Padlet, on hem penjat tots els portfolios per poder compartir el que aprenem.

Here you can access the Padlet app where we’ve shared all the portfolios.

https://padlet.com/carolstaeulalia/kw3h4bmm6wfitdr2

Publicat dins de General | Deixa un comentari