Què és el dia escolar de les matemàtiques?

En honor al gran matemàtic català Pere Puig Adam, es va instaurar el dia 12 de maig (data del seu naixement, l’any 1900) com a dia escolar de les matemàtiques.

Cada any, aquest dia, als centres escolars de tot l’Estat, es fan activitats matemàtiques diferents.

A l’Escola L’Estació celebrem el dia escolar de les matemàtiques des de l’any 2004