Departament de català

Hola a tots,

El departamnt de català aquest curs vol portà a terme una sèrie d’iniciatives educatives i esperem que tots i totes vulgueu participar-hi:

1. El Pla de lectura organitzat conjuntament amb la Biblioteca de Can Butjosa.

2. Escoles en Xarxa organitzat per VilaWEb

3. Jurat per escollir el llibre guanyador de llibre Infantil i juvenil