Bee-bots a Educació Infantil

  1. INTRODUCCIÓ

Els Bee-Bots son robots creats per a nens/es petits. Aquests són fàcils d’utilitzar i una ferramenta perfecta per a aprenentatges de seqüències espacials, estimacions, resolucions de conflictes i per a aprendre jugant.

Seguidament, l’aproximació dels infants a aquests robots ens ajuda a fomentar un aprenentatge actiu i participatiu, així com fomentar el pensament lògic, d’aquesta manera estan més motivats i aprenen millor els conceptes que treballaran.

L’activitat que he dut a terme amb l’alumnat de 5 anys d’Educació Infantil, en concret 20 alumnes. Es basa en el fet que prenguin contacte amb aquests robots, és a dir, els he explicat que al robot hi ha diferents botons (endavant, arrere, a la dreta i a l’esquerra, esborrar…) amb els quals ells han de guiar el robot (depenent de les caselles que vulguin que avanci) per a arribar al  destí marcat. Així, podem afirmar que amb els robots treballem: esquerra, dreta, endavant, enrere. En altres paraules: el llenguatge direccional, girs, lateralitat i altres conceptes espacials bàsics. És un recurs fantàstic per a activitats transdisciplinar i amb ella és possible l’aprenentatge significatiu basat en el joc. El que es pretén és que els alumnes se situen espacialment i sàpiguen orientar-se en ell. Donant així una aproximació a la robòtica i al pensament computacional.

Cal destacar, que cada alumne té el seu ritme d’aprenentatge, per aquest motiu hi ha alumnes que poden fer ells sols l’activitat i altres que necessiten l’adult per a guiar-los.

2. OBJECTIUS:

  • Iniciar-se en les habilitats matemàtiques (espacials) investigant patrons i propietats, fent deduccions i comprovant-les.
  • Definir instruccions, pas a pas, per resoldre un problema a partir dels robots (Bee-bots).
  • Implicar-se amb el grup, amb empatia i respecte, compartint les seves opinions.
  • Aproximar-se a la robòtica i al pensament computacional

3. POSADA EN PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT:

En un primer moment, els presento els bee-bots als alumnes, els ensenyo que són uns petits robots que faran les ordres que jo els mani.

A continuació, els explico que hi ha una sèrie de botons perquè facin les ordres que volem:

Bee-Bot: robot infantil programable

Els comentarem que primer han de tenir clar on volen que arribei el Bee-Bot (comptar les caselles que vulguin que recórrega i en quin sentit) i després marcar (endavant, enrere, dreta, esquerra…) i després GO. sempre que acaben una acció han d’apretar el botó de la creu per a esborrar les ordres sinó realitzaran les mateixes que abans. També hi ha el botó per  aturar el Bee-bot.

Després d’explicar-los com funciona el Bee-bot, els deixem un Bee-bot a cada taula, perquè l’observin i es familiaritzen. Una vegada tots els alumnes han vist el robot. Per grups de 5 alumnes, portaran a terme l’activitat amb l’ajuda d’una l’amina quadriculada per on anirà el Bee-bot.

Com he dit abans, tots els alumnes no tenen el mateix nivell d’aprenentatge, per aquest motiu hi ha qui necessita d’un adult al costat per a guiar-lo en l’activitat.

4. RECURSOS

El material que utilitzarem per a dur a terme l’activitat és:

-4 Bee-bots (5 alumnes per Bee-bot)

-4 làmines quadriculades

 

5. FOTOGRAFIES I EVIDÈNCIES

Observem i ens familiaritzem amb els Bee-Bots:

 

Duguem a terme l’activitat:

 

 

6. ÀUDIO VALORANT L’ACTIVITAT