Coneguem la ciutat de Tarraco a partir del llibre de text, d’aquests links (vídeo de TVE2)  i de les activitats que hi ha a continuació. Comencen!

 

 1. Digues si aquestes afirmacions són Veritat o Fals. Corregeix les falses.
 • Tarraco va ser un castra, assentament militar, en un primer moment, quan a principis del segle III aC arribaren els romans per primer cop a Hispània.
 • Aquest primer recinte emmurallat va permetre la conquesta de l’interior de la Península en què va esdevenir una fort resistència per part dels nadius produint-se llargues i costoses guerres: lusitanes (154-137 a.C.) i guerres celtibèriques (154-133 a.C.). Viriat i Numància simbolitzen aquesta resistència.
 • August va donar l’estatut de colònia de dret romà l’any 45 aC a aquesta ciutat que va tenir el seu punt àlgid quan August la va designar capital de la Hispania Citerior el 27 aC.
 • En temps d’August (29-19 a.C.) es produí el sotmetiment dels pobles del nort, càntabres, galaics, asturs i vascons, per això l’emperedor s’hi va instal·lar a Tarraco.
 • Des d’un primer moment Tarraco va tenir la mateixa distribució, organització i esplendor urbanístic.
 • A mitjan del segle III dC les incursions bàrbares i una crisi generalitzada va paralitzar la vitalitat de Tarraco per un espai breu de temps.
 • L’organització urbanística de la ciutat manté el traçat hipodàmic al cent per cent.
 • Tarraco tenia unes 70 hectàrees de superfície mentre que Barcino només tenia 10 hectàrees.
 • El plànol de la ciutat descriu dos espais totalment diferents: el de la part alta de la ciutat, dedicada a l’organització religiosa i oficial, i un segon espai dedicat als habitatges i al fòrum local.
 • Hispània en temps d’August estava dividida en dues províncies: la Tarraconense i la Hispania Citerior.
 • El nom que se li va otorgar al municipium de Tarraco fou Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco.
 • Els duumvirs eren els tres decurions que esdevenien caps de la ciutat per un any.
 • La ciutat era governada per una assamblea d’un centenar de persones, els decurions, que escollien altres càrrecs com els qüestors o els edils.
 • Un dels primers monuments que van construir va ser l’aqüeducte, ja que sense aigua no podien viure.

2.  Posa el nom de cada imatge del circ. Visita virtualment per poder fer l’activitat. http://lab.rtve.es/ingenieria-romana/tarragona/circo/

Volta subterrània, Torre del Pretori amb vistes al Museu Arqueològic de Tarraco, Reconstrucció de les voltes a l’actual plaça de la Font, Reutilitzacio d’una volta en l’interior d’un edifici actual, Capçalera del circ amb vistes a la Torre del Pretori, Entrada a la boca de la volta subterrània, Reconstrucció de la cavea nord, Façana exterior de la capçalera del circ, Capçalera del circ interna i externa des de la torre del Pretori, Graderiu del circ, Reconstrucció del perfil de les grades,  Reutilització de les voltes per a les edificacions posteriors.

 

 

 1. Usa les dues imatges per posar els noms donats al lloc corresponent de l’amfiteatre després de veure els vídeos http://lab.rtve.es/ingenieria-romana/tarragona/anfiteatro/ i http://www.rtve.es/alacarta/videos/ingenieria-romana/clip-anfiteatro-ok/3325059/, i llegir l’article respectiu sobre l’amfiteatre al blog: http://www.guiaarqueologicaciudadespatrimonio.org/tarragona-patrimonio-ii

Arena, Porta Trumphalis exterior, Imma cavea, Arcs de la façana exterior, Fossa bestiaria, Pulpitum, Porta Triumphalis interior, Podium, Vomitoria, Media cavea 

 1. La muralla de Tarraco. Llegeix aquests links i fes una redacció del tema. Afegeix imatges.

http://oestrymnio.blogspot.com.es/2017/06/colonia-iulia-urbs-triumphalis-tarraco.html

http://www.guiaarqueologicaciudadespatrimonio.org/tarragona-patrimonio-ii

4.1 Posa el nom de totes les torres al seu lloc corresponent.

 1. Forums tarragonins. Informa´t amb aquests links, i després esbrina si les imatges pertanyen al forum provincial o al colonial, dient què creus que és cada fotografia.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/ingenieria-romana/clip-foro-ok/3325025/

http://www.guiaarqueologicaciudadespatrimonio.org/tarragona-patrimonio-ii

 

 1. Visita aquest link https://tarragonahistorica.wordpress.com/tag/tarraco-romana/ per esbrinar quins càrregs governaven a Tarraco i quines funcions feien els duumvirs.

 

7.  Teatre a Tarraco. Llegeix aquests links, observa les reconstruccions i les restes actuals, i fes una ressenya d’aquest monument.

http://www.guiaarqueologicaciudadespatrimonio.org/tarragona-patrimonio-ii

https://latunicadeneso.wordpress.com/tag/monumentos-romanos-3d/

 

 

8. Les termes. A partir d’aquestes imatges explica en quina situació es troben les restes i situa-les en un plànol de Tarraco.

 

BIBLIOGRAFIA: